Mahatoky Septambra 2019

«Manompoa ny Tompo amin’ny fahamasinana» Tsianjery : «Miezaha mitady fihavanana amin’ny olona rehetra ary fahamasinana; fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy hahita ny Tompo ». Hebreo 12 :14 Masina Andriamanitra Masina Andriamanitra ka tsy tokony hasiana ady varotra ny fepetra rehetra apetrany amin’ny fanajana ny fanompoana Azy. (Eks. 12:15-17) Masina Andriamanitra ka tsy tokony haroharoina …

Mahatoky rehetra

LISITRY IREO MAHATOKY REHETRA Azonao jerena ireo mahatoky izao teny izao rehetra eto anivon’ito pejy ito Mahatoky volana Jolay 2019 : Manatrika ny mino ny Tompo Tsianjery : Matio 18 : 20 : « Fa na aiza na aiza no iangonan’ny roa na telo amin’ny Anarako, dia eo afovoany Aho » Hamaky manontolo Ireo Mahatoky teo …

Mahatoky jolay 2019

Jolay 2019 manatrika ny mino ny Tompo Manatrika ny mino ny Tompo Tsianjery : Matio 18 : 20 : « Fa na aiza na aiza no iangonan’ny roa na telo amin’ny Anarako, dia eo afovoany Aho » Endrey ny hatsaram-pon’Andriamanitra, ry Havana, fa mahatsapa ny fiasan’ny tanany mahery isika tamin’ny namenoiny antsika ny Fanahy Masina. …

Alahady 01 Aogositra 2021

ALAHADY faha 01 AOGOSITRA 2021 MIORENA AMIN’NY ASA TSARA ALAHADY IVOM-BOKATRY NY SAMPANA LEHILAHY KRISTIANA “Fa asany isika, voaforona tao amin’i Kristy Jesosy mba hanao asa tsara, izay namboarin’Andriamanitra rahateo mba handehanantsika eo aminy”. Efesiana 2 :10 Anio dia alahady voalohany amin’ny volana aogositra 2021 dia  fotoana izay ibanjinana eto amin’ny sahan’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto …

Alahady 27 Jona 2021

ALAHADY 27 JONA 2021 “ANORENANA NY MAHA KRISTIANA NY FINOANA” ALAHADY NANAOVANA NY HETSIKA MALAGASY Alahady farany amin’ity volana jona ity ary hamaranana ny fandinihana izany lohahevitra izany. Alahady natokana ho an’ny taranaka ary ihany koa hankalazana ny Fetim-pirenena eto anivon’ny Fiangonana amin’ny fanomezana lanja izany amin’ny fitafy malagasy. Ny Mpitandrina RAMILISON Diamondra no nitarika …

Alahady 30 Mey 2021

ALAHADY 30 MEY 2021 “MAMPIORINA NY MINO NY HERIN’NY FANAHY MASINA” ALAHADIN’NY TRINITE Alahadin’ny Fikambanan’ny Diakona sy Loholona (FDL) Alahady Fetin’ny reny Ny horonan-tsary notontosaina ho fiaraha-miombona an-tokantrano izao taterina eto izao, izay nozaraina tao amin’ny vondrona Facebook “Mpiangona @ Amparibe Famonjena” , satria tsy mbola misy fotoam-bavaka azon’ny Fiangonana atrehina mivantana ao an-tranon’Andriamanitra. Ny …

Alahady 23 mey 2021

ALAHADY 23 MEY 2021 ALAHADY PENTEKOSTA ANORENANA NY MAHA KRISTIANA Alahady faha efatra mbola hibanjinana ny lohahevitra ifampitaizana : « Mampiorina ny mino ny herin’ny Fanahy Masina » Ny Litorjia amin’ny endriny voalohany no nentina nanatanterahana ny fanompoam-pivavahana. Ny Mpitandrina RAMILISON Diamondra no nitarika ny fotoana. Ny Mpitandrina RAHARIJAONA Solofonirina kosa no nitory ny Tenin’Andriamanitra. Hihaino …

Alahady 09 Mey 2021

ALAHADY FAHA 09 MEY 2021 ALAHADIM-BOKATRY NY SAMPANA LEHILAHY KRISTIANA « MAMPIORINA NY MINO NY HERIN’NY FANAHY MASINA » “Koa amin’izany, satria efa nohamarinina tamin’ny finoana isika, dia aoka isika hanana fihavanana amin’Andriamanitra amin’ny alalan’i Jesoa Kristy Tompontsika…” Romana 5 : 1-5 Mandia volana vaovao indray isika ankehitriny ka izany no isaorantsika sy hiderantsika ny …

Alahady 02 Mey 2021

ALAHADY 02 MEY 2021 Alahady voalohany amin’ny volana mey, fahefatra aorian’ny Paska « MAMPIORINA NY MINO NY HERIN’NY FANAHY MASINA » “Koa hendre tahaka ny menarana, ary morà tahaka ny voromailala ” MATIO 10 : 16b Noho ny hamehana ara-pahasalamana dia tsy nisy fotoam-bavaka azon’ny Fiangonana natrehina mivantana tao an-tranon’Andriamanitra. Ny horonan-tsary notontosaina ho fiaraha-miombona …