Mahatoky Septambra 2019

«Manompoa ny Tompo amin’ny fahamasinana» Tsianjery : «Miezaha mitady fihavanana amin’ny olona rehetra ary fahamasinana; fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy hahita ny Tompo ». Hebreo 12 :14 Masina Andriamanitra Masina Andriamanitra ka tsy tokony hasiana ady varotra ny fepetra rehetra apetrany amin’ny fanajana ny fanompoana Azy. (Eks. 12:15-17) Masina Andriamanitra ka tsy tokony haroharoina …

Mahatoky rehetra

LISITRY IREO MAHATOKY REHETRA Azonao jerena ireo mahatoky izao teny izao rehetra eto anivon’ito pejy ito Mahatoky volana Jolay 2019 : Manatrika ny mino ny Tompo Tsianjery : Matio 18 : 20 : « Fa na aiza na aiza no iangonan’ny roa na telo amin’ny Anarako, dia eo afovoany Aho » Hamaky manontolo Ireo Mahatoky teo …

Mahatoky jolay 2019

Jolay 2019 manatrika ny mino ny Tompo Manatrika ny mino ny Tompo Tsianjery : Matio 18 : 20 : « Fa na aiza na aiza no iangonan’ny roa na telo amin’ny Anarako, dia eo afovoany Aho » Endrey ny hatsaram-pon’Andriamanitra, ry Havana, fa mahatsapa ny fiasan’ny tanany mahery isika tamin’ny namenoiny antsika ny Fanahy Masina. …

Alahady 09 Mey 2021

ALAHADY FAHA 09 MEY 2021 ALAHADIM-BOKATRY NY SAMPANA LEHILAHY KRISTIANA « MAMPIORINA NY MINO NY HERIN’NY FANAHY MASINA » “Koa amin’izany, satria efa nohamarinina tamin’ny finoana isika, dia aoka isika hanana fihavanana amin’Andriamanitra amin’ny alalan’i Jesoa Kristy Tompontsika…” Romana 5 : 1-5 Mandia volana vaovao indray isika ankehitriny ka izany no isaorantsika sy hiderantsika ny …

Alahady 02 Mey 2021

ALAHADY 02 MEY 2021 Alahady voalohany amin’ny volana mey, fahefatra aorian’ny Paska « MAMPIORINA NY MINO NY HERIN’NY FANAHY MASINA » “Koa hendre tahaka ny menarana, ary morà tahaka ny voromailala ” MATIO 10 : 16b Noho ny hamehana ara-pahasalamana dia tsy nisy fotoam-bavaka azon’ny Fiangonana natrehina mivantana tao an-tranon’Andriamanitra. Ny horonan-tsary notontosaina ho fiaraha-miombona …

Alahady 11 Aprily 2021

Alahady 11 aprily 2021 Alahady ivom-bokatry ny Sampana Dorkasy eran’ny sahan’ny FJKM « Mampiorina ny mino ny fanavotan’i Kristy. » Alahady faharoa ibanjinana ny lohahevitra fitaizam-panahy mandritra ny volana aprily manao hoe: « Mampiorina ny mino ny fanavotan’i Kristy. » RAHARITSALAMA Hantanirina, Diakona sampana Dorkasy no nitarika ny fotoana. Ny Mpitandrina RAZAFINDRAKOTOFANJARIVELO Perle kosa no …

Alahady 31 janoary 2021

ALAHADY 31 JANOARY 2021 “Maneho ny maha Andriamanitra Azy ny Tompo ” Ny fotoana faharoa tamin’ny 10 ora no nakana izao tatitra izao. Fotoana notarihin’ny Vaomieran’ny Aim-panahy ary natokana ho an’ny marary hoditra. RAVONIARISON Manda, Mpitandrina, no nitarika ny fanompoam-pivavahana. RAMILISON Diamondra, Mpitandrina miana-draharaha, no nitondra ny hafatry ny Tompo. Ny Marka 1: 40-45 no Tenin’Andriamanitra …

Alahady 13 desambra 2020

Alahady faha-13 Desambra 2020 IVOM-BOKATRY NY SAMPANA SEKOLY ALAHADY « Manaiky an’i Jesoa Mesia ny mino »« Koa mahereza ianareo, fa aza miraviravy tanana ; fa hisy valim-pitia tokoa ny hataonareo » II TAN 15 : 7 Ny fotoam-bavaka faharoa tamin’ny 10 ora maraina izao noraisina an-tsoratra izao. Alahadin’ny ny sampana Sekoly Alahady « Antoky ny famonjena » …