Alahady 09 Mey 2021

ALAHADY FAHA 09 MEY 2021 ALAHADIM-BOKATRY NY SAMPANA LEHILAHY KRISTIANA « MAMPIORINA NY MINO NY HERIN’NY FANAHY MASINA » “Koa amin’izany, satria efa nohamarinina tamin’ny finoana isika, dia aoka isika hanana fihavanana amin’Andriamanitra amin’ny alalan’i Jesoa Kristy Tompontsika…” Romana 5 : 1-5 Mandia volana vaovao indray isika ankehitriny ka izany no isaorantsika sy hiderantsika ny …

Alahady 02 Mey 2021

ALAHADY 02 MEY 2021 Alahady voalohany amin’ny volana mey, fahefatra aorian’ny Paska « MAMPIORINA NY MINO NY HERIN’NY FANAHY MASINA » “Koa hendre tahaka ny menarana, ary morà tahaka ny voromailala ” MATIO 10 : 16b Noho ny hamehana ara-pahasalamana dia tsy nisy fotoam-bavaka azon’ny Fiangonana natrehina mivantana tao an-tranon’Andriamanitra. Ny horonan-tsary notontosaina ho fiaraha-miombona …

Alahady 25 Aprily 2021

ALAHADY 25 APRILY 2021 ALAHADY IVOM-BOKATRY SAMPANA TANORA KRISTIANA ZOKINY « Mampiorina ny mino ny fanavotan’i Kristy » Fotoana ivon’ny herinandrom-bokatry ny Sampana Tanora Kristiana Zokiny androany alahady 25 aprily 2021. Ny andin-tSoratra Masina nentin’ny STK Zokiny ho teny faneva dia ny Romana 12:11 “Mazotoa, fa aza malaina, ary aoka hafana fo amin’ny fanompoana ny Tompo”. Alahady …

Alahady 18 Aprily 2021

ALAHADY 18 APRILY 2021 Alahady fahatelo Alahady faharoa manaraka ny Paska “MAMPIORINA NY MINO NY FANAVOTAN’I KRISTY” Alahady faharoa manaraka ny Paska ity alahady ity, mbola hibanjinana ny lohahevitra eo amin’ny sahan’ny FJKM, hoe « Mampiorina ny mino ny fanavotan’i Kristy ». RASOLONJANAHARY Fidy, Diakona, ao amin’ny Vaomieran’ny Aim-Panahy, no nitarika ny fotoana ary ny …

Alahady 11 Aprily 2021

Alahady 11 aprily 2021 Alahady ivom-bokatry ny Sampana Dorkasy eran’ny sahan’ny FJKM « Mampiorina ny mino ny fanavotan’i Kristy. » Alahady faharoa ibanjinana ny lohahevitra fitaizam-panahy mandritra ny volana aprily manao hoe: « Mampiorina ny mino ny fanavotan’i Kristy. » RAHARITSALAMA Hantanirina, Diakona sampana Dorkasy no nitarika ny fotoana. Ny Mpitandrina RAZAFINDRAKOTOFANJARIVELO Perle kosa no …

Alahady 04 Aprily 2021

FOTOAM-PIVAVAHANA ALAHADY FAHA 4 APRILY ALAHADIN’NY PASKA Mampiorina ny mino ny fanavotan’i Kristy. Tanteraka tamin’ity andro Paska ity izany fanavotan’i Kristy izany. Resiny ny fahafatesana ka nitsangana tamin’ny maty Izy.« Jesoa Kristy ilay Mpanavotra ». Izany no lohahevitra napetraka hobanjinin’ny Fitandremantsika amin’ity anio ity. Ny Biraon’ny Fiangonana no niandraikitra ny fanatanterahana ny fotoana. RAZAFINDRABE John …

Alahady 28 Martsa 2021

Alahady 28 Martsa 2021 “…Hosana ho an’ny Zanak’i Davida! Isaorana anie Izay avy amin’ny anaran’i Jehovah! Hosana any amin’ny avo indrindra…” Matio 21: 1-10 « MAMPIORINA NY MINO NY FIZAHAN-TOETRA » Isaorantsika mandrakariva ny Tompo Andriamanitsika noho ny mbola ahafahantsika miray fo sy fanahy amin’izao fandaharana izao ka ahazoantsika indray mampiorina ny Finoantsika manoloana ny …

Alahady 21 Martsa 2021

Alahady 21 Martsa 2021 Alahady faha-dimy amin’ny Karemy Alahady ivom-bokatry ny Sampana Taninketsa Amparibe Famonjena (STAF) “Tsy hianareo no nifidy Ahy, fa Izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa …” Jaona 15: 16a “MAMPIORINA NY MINO NY FIZAHAN-TOETRA” Alahady fahadimy amin’ny Karemy ity alahady ity, mbola hibanjinana ny lohahevitra eto amin’ny …

Alahady 14 Martsa 2021

Alahady 14 Martsa 2020 Alahady faha-efatra amin’ny Karemy « MAMPIORINA NY MINO NY FIZAHAN-TOETRA » Alahady faharoa ibanjinana ny lohahevitra « Mampiorina ny mino ny filazantsara ».RABENASOLO Muriel no nitarika ny fotoana.JOHARIVELO Fanambinana Misionera any amin’ny Kaominina Bevoay kosa no nitory ny tenin’Andriamanitra. Hihaino ny Toriteny FANOMBOANA NY FOTOANA Ny Salamo 146 no novakiana ho fiderana sy …