FJKM Amparibe Famonjena
Sampana Vokovoko Manga sy Rantsana Fanantenana

" Fa isika tsy mba naman'izay mihemotra" Hebreo 10 : 39a

Ny alahady 21 febroary 2021 teo dia nisy ny antsam-piderana izay niarahana tamin’i Mialy RAKOTOMAMONJY sy NY KORAITA ho fanakalazana an’andriamanitra noho ny faha 30 taona ny SAMPANA VOKOVOKO MANGA SY RANTSANA FANANTENANA. Nisy ihany koa ny fandraisana anjara izay nataon’ireo ankizy sy tanora beazina ato amin’ny Rantsana Fanatenana mba hifady sy handa sahady ny zava-maha- domelina sy zava-mahamamo amin’izao androm-pahazazany sy fahatanorany izao, ka hahatonga azy ireo hahasahy hijoro vavaolombelona ho an’i Jesoa Kristy.


Ny hetsika moa dia tsy rindrakira fe rindrakira fotsiny fa natao hitoriana ny filazantsara ka andritra izany dia nisy ny fitoriana fa tempolin’Andriamnanitra ny tenantsika ary noharian’Andrimanitra ho tsara tahaka azy isika ka noho izany indrindra dia tsy tokony hopotehintsika amin’ireo karazam-pahotana maro samihafa.
Nandritra ny fiarahana niredona ny hiran’ireo mpihira, Mialy RAKOTOMAMONJY tamin’ny « TIAKO LOATRA » sy ny « IZAHO MATOKY ANAO »an’i NY KORAITA ary ireo hira maro be samihafa dia nanovy hery sy fifaliana ny rehetra ka sady voky ny fanahy no faly ny fo sy ny saina.
Najaina fatratra hatrany ny fepetra ara-pahasalamana nadritra io fotoana io.


Isaoranay etoana ny Ray aman-dreny Mpitandrina mivady sy ny Biraom-piangonana, ny sampana sy sampan’asa rehetra sy ny mpiandraikitra ny fafana izay nitondra anay am-bavaka sy nifanome tanàna ary nifarimbona tamin’ny fanatontosana ny hetsika ; ary ianareo mpianakavin’ny finoana tsy an-kanavaka tamin’ny fanotronana anay. Andriamanitra manan-karem-pahasoavana anie hamaly fitia anareo.
Ho tohin’ny fankalazana, dia manasa anareo mpianakavin’ny finoana rehetra izahay ho tonga hanatrika ny fifampizarana izay hotanterahinay ny asabotsy 24 aprily 2021 amin’ny 9 ora maraina eto amin’ny tanànan’ny fiangonana. Zoky Seheno Rajaomaria no hitondra ny famelabelaran-kevitra araka ny lohahevitra hoe : « Miady amin’ny fihemorana ara-panahy ».
Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra.