Alahady 05 Martsa 2023

ALAHADY 05 MARTSA 2023 “MAMERINA HO AMIN’NY FAHAMARINANA NY TOMPO” Alahady II amin’ny Karemy – Alahady Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo “ Dia hampodiko ho toy ny teo aloha ny mpitsaranao, Ary ny mpanolo-tsainao ho toy ny tamin’ny voalohany; Ary rehefa afaka izany, ianao dia hantsoina hoe: Tanànan’ny fahamarinana, Tanàna mahatoky.”  Isaia 1: 26. Isaorantsika Andriamanitra …

Alahady 22 Janoary 2023

ALAHADY 22 JANOARY 2023 “MPAHARY IZAO REHETRA IZAO NY TOMPO” ALAHADIN’NY FIRAISAN’NY SAMPANA « …mba ho iray ihany izy rehetra, tahaka Anao Ray ato amiko, ary Izaho koa ao aminao… »  Jaona 17 :20-26 Mbola mandia ny volana janoary, ibanjinana ny lohahevitra fitaizam-panahy : « MPAHARY IZAO REHETRA IZAO NY TOMPO » isika mpianakavin’ny finoana. Ity no alahady fahatelo manaraka ny Epifania …

Alahady 18 Desambra 2022

ALAHADY 19 DESAMBRA 2022 “AN’NY TOMPO NY FANJAKANA” Alahady ivom-bokatry ny Fikambanan’ny Mpitoriteny sy Katekista sy ny vita Fiofanana (FMKF) Alahady famaranana ny Taom-pankalazana an’Andriamanitra ho an’ireo Rafitra dimy tamin’ity taona 2022 ity  « Aoka hisikina ny valahanareo sy hirehitra ny jironareo » Lioka 12 :35  Alahady ivom-bokatry ny Fikambanan’ny Mpitoriteny sy Katekista sy ny vita Fiofanana (FMKF) …

Alahady 06 Novambra 2022

ALAHADY 06 NOVAMBRA 2022 “MIOMANA HANDRAY NY MPAMONJY” ALAHADY FAHA XXII MANARAKA NY TRINITE FANDRAISANA IREO KATEKOMENA ANDIANY “MIORINA” « Iza moa no mpanompo mahatoky sy manan-tsaina, izay notendren’ny tompony hifehy ny mpanompony mba hanome azy hanina amin’ny fotoana ? » Matio 24 : 45 Alahady voalohany amin’ny volana novambra, nandraisana ho Mpandray ny Fanasan’ny Tompo ireo …

Alahady 09 Oktobra 2022

ALAHADY 9 OKTOBRA 2022 “ HAVAOZY NY FANOMPOANA ” ALAHADY FAHA XVII MANARAKA NY TRINITE FIVORIAMBE FAHA 26 SYNODAMPARITANYANTANANARIVO ANDREFANA (SPAA 10)  “ Miorena tsara, aza miova ” I Korintiana 15 : 58 Nikatona ny trano fitandremana rehetra teto anivon’ny Synodamparitany Antananarivo Andrefana (SPAA 10) noho ny Fivoriambe. Ny fotoam-bavaka niombonana dia notanterahina teny amin’ny Kianjan’Alarobia nanomboka tamin’ny 9 ora sy sasany …

Alahady 28 Aogositra 2022

ALAHADY 28 AOGOSITRA 2022 Alahady faha XI manaraka ny Trinite Alahady fitondrana amim-bavaka ny Akany Fialofana Tangaina (AKAFITA) “Efa nahita ny famonjen’Andriamanitsika ny vazan-tany rehetra” Salamo 98:3b Alahady fahefatra amin’ny volana aogositra androany, mamarana ny fibanjinanana ny lohahevitra hoe “TANO MAFY NY FINOANA”. Ny Mpitandrina Andrianaivomanana Willy Johnson no nitarika ny fotoam-bavaka. Ny Mpitandrina Rabetokonana …

Alahady 21 Aogositra 2022

ALAHADY 21 AOGOSITRA 2022 « TANO MAFY NY FINOANA » Alahady faha folo manaraka ny Trinité Alahadin’ny Aumônerie Nationale « Jehovah no fahazavako sy famonjena ahy; iza no hatahorako? Jehovah no fiarovana mafy ho an’ny aiko; iza no hangovitako ? » Salamo 27 :1 Alahady faha folo manaraka ny Trinité androany, natokana itondrana amim-bavaka ny « Aumônerie Nationale » eo …

Alahady 12 Jona 2022

ALAHADY 12 JONA 2022 « MAMPANJAKA NY FAHEFANY NY TOMPO » Alahadin’ny Trinite sy fitondrana amim-bavaka ny sekoly FJKM Alahady fankalazana an’Andriamanitra noho ny ivom-bokatry ny antoko mpihira Hasin’ny Famonjena “Fa na dia velona amin’ny nofo aza izahay, dia tsy mba miady araka ny nofo”  II Korintiana 10:3  Alahadin’ny Trinite sy alahady natokana ho an’ny …

Alahady 15 Mey 2022

ALAHADY 15 MEY 2022 MANAVAO NY FANAHY MASINA Alahady fahaefatra manaraka ny Paska Fankalazana an’Andriamanitra noho ny faha 60 taonan’ny SAMPATI “Hetseho mafy ny herinao” Nahoma 2: 2e “Tanteraho ny fanompoanao” 2 Timoty 4:5e Isaorantsika ny Tompo noho ny nahafahana niombom-bavaka teto an-tranon’Andriamanitra androany. Fotoana manana ny lanjany manokana eo amin’ny fiainan’ny Fiangonana ny androany …