Alahady 08 Janoary 2023

ALAHADY 08 JANOARY 2023 “MPAHARY IZAO REHETRA IZAO NY TOMPO” Alahady I Epifania – Alahady fandraisan-tanana ireo mpanao raharaha eto amin’ny Fitandremana Amparibe Famonjena « Koa raha ny Zanaka no hanafaka anareo, dia ho afaka tokoa ianareo » Jaona 8 :36 Alahady natokana ho fiarahabana ireo mpanao raharaha eto amin’ny Fitandremana Amparibe Famonjena. Alahady voalohany manaraka ny …

Alahady 01 Janoary 2023

ALAHADY 01 JANOARY 2023 « Mpahary izao rehetra izao ny Tompo » Andro voalohany amin’ny taona Alahadin’ny Epifania “ Ary ny Teny dia tonga nofo ka nonina tamintsika ” Jaona 1 : 14 Niditra tamin’ny 8 ora sy sasany maraina ny Fiangonana. Niavaka ny andro voalohany amin’ny taona fa nisy fandraisana ny Fanasan’ny Tompo, ny fotoana natokana ho an’ny raiamandreny am-panahy …

Alahady 25 Desambra 2022

ALAHADY 25 DESAMBRA 2022 « TANO MAFY NY FINOANA » ALAHADYKRISMASY « Ary mifalia amin’ny soa rehetra izay nomen’i Jehovah Andriamanitrao anao sy ny ankohonanao ianao sy ny Levita mbamin’ny vahiny eo aminao. » Deotoronomia 26:11 Alahady fahatsiarovana ny nahaterahan’ny Mpamonjy sady alahady farany amin’ity taona 2022 ity. Ramatoa Raharijaona Bodoharisoa  no nitarika ny fotoana ary …

Alahady 18 Desambra 2022

ALAHADY 19 DESAMBRA 2022 “AN’NY TOMPO NY FANJAKANA” Alahady ivom-bokatry ny Fikambanan’ny Mpitoriteny sy Katekista sy ny vita Fiofanana (FMKF) Alahady famaranana ny Taom-pankalazana an’Andriamanitra ho an’ireo Rafitra dimy tamin’ity taona 2022 ity  « Aoka hisikina ny valahanareo sy hirehitra ny jironareo » Lioka 12 :35  Alahady ivom-bokatry ny Fikambanan’ny Mpitoriteny sy Katekista sy ny vita Fiofanana (FMKF) …

Alahady 11 Desambra 2022

ALAHADY 11 DESAMBRA 2022 « AN’NY TOMPO NY FANJAKANA » ADVENTO FAHATELO ALAHADY IVOM-BOKATRY NY SAMPANA SEKOLY ALAHADY FANOKAFANA NY FANKALAZANA NY FAHA 160 TAONA « Ary mahereza hianareo ka itondray ny vokatry ny tany » Nomery 13 :20b Alahady mbola nanohizan’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara ny fandinihana ny lohahevitra fitaizam-panahy hoe : «  AN’NY TOMPO …

Alahady 04 Desambra 2022

ALAHADY 04 DESAMBRA 2022 « AN’NY TOMPO NY FANJAKANA » ALAHADY FAHAROA ADVENTO IANDRASANA NY KRISMASYALAHADY FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO “ Fa an’i Jehovah ny fanjakana; ary manapaka amin’ny firenen-tsamy hafa Izy. ” Salamo 22:28 Alahady voalohany amin’ny volana desambra izay hibanjinana ny lohahevitra vaovao manerana ny sahan’ny FJKM hoe « AN’NY TOMPO NY FANJAKANA », ary koa …

Alahady 27 Novambra 2022

ALAHADY 27 NOVAMBRA 2022 « MIOMANA HANDRAY NY MPAMONJY » ALAHADY VOALOHANY AMIN’NY ADVENTO ALAHADIN’NY ZANAKA AM-PIELEZANA ALAHADIN’NY KPMS (KOMITIM-PIRENENA MIADY amin’ny SIDA) ALAHADY NITOKANANA NY FANAMIAN’NY STKZO “ Ataovy izay efa nianaranareo sy efa noraisinareo ary efa renareo sy efa hitanareo tamiko; ary ho aminareo ny Andriamanitry ny fiadanana” Filipiana 4 : 9 Alahady …

Alahady 20 Novambra 2022

ALAHADY 20 NOVAMBRA 2022 “ MIOMÀNA HANDRAY NY MPAMONJY ” ALAHADY FAHA-XXIII MANARAKA NY TRINITE ALAHADY NASIONALIN’NY SAMPANA MPANAZAVA SY TILY (SAMPATI) IVON’NY HERINANDROM-BOKATRY NY SAMPATI FIVONDRONANA FAHAFOLO A « HERIN’NY FAMONJENA ” “ Hetseho mafy ny herinao ” Nahoma 2 : 2e Ny mpikambana ao amin’ny SAMPATI eto amin’ny fitandreman’ Amparibeno nandray anjara tamin’ny fitarihana, fotoana ho an’ny ankizy sy ny tanora, …

Alahady 13 Novambra 2022

ALAHADY 13 NOVAMBRA 2022 « MIOMANA HANDRAY NY MPAMONJY » ALAHADY FAHA XXII MANARAKA NY TRINITE ALAHADIN’NYFITANTANANA NY FANANANA FJKM – ALAHADY IVOM-BOKATRY NY GAZETIM-PIANGONANA – TARATRY NY FAMONJENA SY NY TRANOKALA- MANKALAZA AN’ANDRIAMANITRA NOHO NY FAHA 45 TAONANY « Koa soraty izay zavatra efa hitanao, na izay zavatra ankehitriny, na izay zavatra mbola ho avy …

Alahady 06 Novambra 2022

ALAHADY 06 NOVAMBRA 2022 “MIOMANA HANDRAY NY MPAMONJY” ALAHADY FAHA XXII MANARAKA NY TRINITE FANDRAISANA IREO KATEKOMENA ANDIANY “MIORINA” « Iza moa no mpanompo mahatoky sy manan-tsaina, izay notendren’ny tompony hifehy ny mpanompony mba hanome azy hanina amin’ny fotoana ? » Matio 24 : 45 Alahady voalohany amin’ny volana novambra, nandraisana ho Mpandray ny Fanasan’ny Tompo ireo …