Alahady 16 aogositra 2020

ALAHADY 16 AOGOSITRA MAHATOKY HATRAMIN’NY FAHAFATESANA NY MINO “.Izaho no Mpiandry Tsara..” Jaona 10:11-18 Mbola mandia ity volana Aogositra ity isika mpianakavin’ny finoana ankehitriny ary ity no alahady faha 10 manaraka ny Trinite. Ity ihany koa no Alahady hiarantsika miombom-bavaka ka hahatsiarovantsika ny asa tanterahan’ny FJKM eo anivon’ny AUMONERIE NATIONALE . Ny Lohahevitra hoe : …

Alahady 09 Aogositra 2020

ALAHADY 9 AOGOSITRA Alahady faharoa « Indro, feno avonavona ny fanahin’ ireny, fa tsy mahitsy ao anatiny, Fa ny marina ho velon’ ny finoany » Habakoka 2:4 Ny Vaomieran’ny Aimpanahy no nanatanteraka ny Fanompoam-pivavahana tamin’ity alahady ity. Alahady fahasivy manaraka ny trinité ary alahady ankalazan’ny FJKM ny Maritora sy mbola hibanjinana ny lohahevitra « Mahatoky …

Alahady 02 Aogositra 2020

ALAHADY 02 AOGOSITRA 2020 Alahadin’ny sampana DORKASY “Mahatoky hatramin’ny fahafatesana ny mino” Alahady faha valo manaraka ny trinité, Alahady voalohany hibanjinantsika ny hevitra hoe « MAHATOKY HATRAMIN’NY FAHAFATESANA NY MINO » . Fotoana izay mbola voasokajy anatin’ny fihibohana ka fanompoam-pivavahana tanterahina amin’ny horonontsary no arahintsika, Ny Litorjia tamin’ny endriny faharoa no nentina nanatontosana ny fanompoam-pivavahana Ny filohan’ny …

Alahady 26 jolay 2020

Alahady 26 jolay 2020 IVOM-BOKATRY NY RFF ‘’Ambarao ny fahafahana ao amin’ny tompo’’ FIARAHABANA APOSTOLIKA Ny Loholona Rajaonarison Jean Dieu Donné no nitarika ny fotoana. Andriamatoa Razafinarivo Andriatsilavina Nofy, Mpitandrina no nitondra ny hafatry ny Tompo. Andriamatoa Andriamampianina Randrianjaka, Diakona no nanantanteraka ny vavaka mialoha ny vakiteny. Ramatoakely Andriambolamanana Andriamihaja Toky no nanantateraka ny vakiteny. …

Alahady 19 Jolay 2020

ALAHADY 19 JOLAY 2020 Alahadin’ny Vondrona Fototra Laika (VFL) “Ambarao ny fahafahana ao amin’ny Tompo” Rajaonarison Rivo, Filohan’ny VFL Amparibe no nitarika ny litorjia androany noho ny ivon’ny herinandrom-bokatry ny sampana. Raharijaona Solofonirina, Mpitandrina no nitondra ny hafatry ny Tompo tamin’ny Fiangonana. FIDERANA AN’ANDRIAMANITRA Taorian’ny feon-javamaneno dia niroso tamin’ny fiarahabana apostolika ny mpitarika. Notanterahina ny fisaorana sy …

Alahady 12 jolay 2020

ALAHADY 12 Jolay 2020 Alahady ivom-bokatry ny STK Alahady faharoa ibanjinana ny lohahevitra “Ambarao ny fahafahana ao amin’ny Tompo”Ny Litorjia tamin’ny endriny faharoa no nentina nanatontosana ny fanompoam-pivavahanaFiderana ; mpikambana ao amin’ny Sampana Tanora Kristiana no nitarika ny fotoanaNy Mpitandrina RAHARIJAONA Solofonirina kosa no nitory ny tenin’Andriamanitra FANOMBOHAN’NY FOTOANA: Hiran’ny STK “Fanahy masina” no nentiny …

Alahady 05 Jolay 2020

Alahady 05 Jolay 2020  » Ambarao ny fahafahanao amin’ny Tompo «  Ambarao ny fahafahanao amin’ny Tompo. Izany indray no lohahevitra banjinintsika Fjkm amin’ity volana Jolay ity. Alahady voalohany ity faha 05 Jolay ity, Alahady fahaefatra manaraka ny trinite ary Alahady ivombokatry ny sampana Taniketsa. Ny filohan’ny sampana Atoa Ranivoson Toky no nitarika ny fotoana, Atoa …

Alahady 28 Jona 2020

Alahady 28 Jona 2020 « Mihavana ao amin’ny Tompo » Alahadin’ny taranaka – fianakaviana – ankohonana / Fetim-pirenena Nohon’ny sedra izahay lalovantsika dia nandray fanapahan-kevitra ny fiangonana ny hanakatonany trano fivavahana manomboka anio ka hatramin’ny faran’ny volana Jolay,Isaorantsika anefa ny Tompo ny mbola hahazoana manatanteraka ny fanompoam-pivavahanaamin’ny alalan’ny horonan-tsary, hifandraisana amin’ny mpianakavin’ny finoana. Izao Alahadin’nytaranaka izao dia …

Alahady 21 Jona 2020

ALAHADY 21 JONA 2020 « MIHAVANA AO AMIN’NY TOMPO » Ny fotoana voalohany tamin’ny 7 ora no nakana izao tatitra izao. RAZAFIMBELO Holy, diakona sy mpikambana ao amin’ny Sampana Vokovoko Manga no nitarika raha RAZAFINARIVO Andriatsilavina Nofy, mpianatra ho Mpitandrina no nitondra ny hafatry ny Tompo tamin’ny Fiangonana.  Ny litorjia endriny faharoa no narahana. Marihina fa …

Sabotsy 13 sy Alahady 14 Jona 2020

ALAHADY 14 JONA 2020 Alahadin’ny Sampana Lehilahy Kristiana« Miahavana ao amin’ny Tompo » « Aza mamaly ratsy na manao lolompo amin’izay iray firenena aminao: fa tiava ny namanao tahaka ny tenanao: Izaho no Jehovah. » (Levitikosy 19:18) Ny fotoana voalohany tamin’ny 7 ora no tanterina amintsika izao. Rakotovololona Lova avy ao amin’ny Sampana Lehilahy Kristiana no nitarika …