LISITRY IREO MAHATOKY REHETRA

Azonao jerena ireo mahatoky izao teny izao rehetra eto anivon'ito pejy ito

Mahatoky volana Jolay 2019 : Manatrika ny mino ny Tompo Tsianjery : Matio 18 : 20 : « Fa na aiza na aiza no iangonan’ny roa na telo amin’ny Anarako, dia eo afovoany Aho »