Mikasa hanjifa ny gazety taratry ny Famonjena ve ianao ?

Azonao raisina amin'ny endriny .pdf izany ka ny vidiny dia 20€ isan-taona (afaka aloa amin'ny vola Ariary)

Na koa manana fanamarihana na fanatsarana momban'ny gazety na ny tranonkala ary raha toa ka mikasa hanampy ny Taratry ny Famonjena ianao dia fenoy ito :