Elementor #4307

AMPARIBE

Association des Membres de la Paroisse d’Amparibe à l’Extérieur

Zanaka Am-Pielezan’Amparibe – Famonjena aty Ampita

22/06/2020

Ho aminareo rehetra anie ny fahasoavan’ny Tompo.

Amin’ny alahelo lehibe nefa koa @ finoana ny fitsanganan’ny tena @ maty no hampandrenesana antsika fa nodimandry t@ 21/06/2020 teo i Seta Rajaofetra.

Anisan’ny mpiandrakitra mahafatra-po ny Fiangonana Amparibe izy, diakona, mpitendry orga, filohan’ny Gazety Taratry ny Famonjena sy ny Tranonkalan’ ny Fiangonana. Ary izy no mampita ny vaovao aty amintsika Zanaka Am-Pielezana any @ Fiangonana iray manontolo.

Ny biraon’ny fikambanantsika, @ anarantsika rehetra, dia maneho ny fiaraha-miory @ vady amana-janany, sy ny fianakaviana rehetra (indrindra fa i Kristelle, anabaviny, izay mpikambana ato @ birao sy i Serge, rahalahiny, izay any Lyon) ary ny fiangonana iray manontolo (indrindra fa ny Komitin’ny Gazety sy ny Tranonkala) ary maniry fitahian’Andriamanitra an’izy ireo.

Ho lazaina eo ihany isika raha misy famangiana hatao aty.

Ny Filoha : Jaona Ravaloson

Ny Filoha lefitra ; Clara Ramanantsalama,

Ny mpitan-tsoratra : Francky Rakotozafy                                                

Ny mpitam-bola : Francky Andrianasolo

Ny mpanolo-tsaina : Philippe Rajaona, Nanie Ravaloson, Nary Andriamahatana, Holy Raveloarisoa, Christiane Ralibera, Naivo Ramanambelo