ALAHADY 20 SEPTAMBRA 2020

" Miasà amin’ny fahatahorana an’ Andriamanitra "

Ny fotoana faharoa tamin’ny 9 ora no taterina amintsika izao. Ranivoson Toky, Diakona, filohan’ny Sampana Taninketsa no nitarika ny fotoana. Raharijaona Solofonirina,Mpitandrina no nitondra ny hafatry ny Tompo. Ireo ankizy mpikambana ao amin’ny taninketsa no nanao ny vavaka sy namaky ny tenin’ny Soratra Masina.

Alahady natokan’ny fiangonana hitondrana am-bavaka ny Sampana Taninketsa ary ny lohahevitra izay banjinina amin’izao volana Septambra izao dia ny hoe « Miasa amin’ny fahatahorana an’Andriamanitra ».

FIDERANA AN’ANDRIAMANITRA

Ho fiderana sy fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra, taorian’ny feon-javamaneno fidirana, ny fanolorana sy ny fiarahabana apostolika dia novakiana teo am-pitsanganana ny I Tantara 16 : 23 – 31.

Nohiraina ny hira FFPM 2 :1,2 « MISAORA AN’I ZANAHARY ». 

Taorian’izay dia natao ny vavaka fisaorana sy fifonana narahana feon-javamaneno fohy dia niroso tamin’ny 5 minitra ho an’ny ankizy sy ny tanora.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA - SEKOLY ALAHADY

Zoky Andriambolamanana Toky Mpampianatra ao amin’ny K5 no nanatontosa ny dimy minitra ho an’ny Sekoly Alahady. Ny 1 Samoela 3 :10b no andinin-tSoratra Masina nakana ny hafatra fohy : « Mitenena fa mihaino ny mpanomponao ».

 

Rehefa nantsoin’Andriamanitra I Samoela ka nandre ny fenoy izy dia nihaino sy nanktao izay nolazainy taminy, Samoela sy Andriamanitra dia nifanerasera tamin’ny alalan’ny vavaka toy ny fifaneraserantsika amin’ny ray aman-drenintsika ao an-trano ihany.

 

Noho izany dia tokony hajaina sy hankatoavina ny ray aman-drenintsika satria izy ireo dia misolo toeana ho Azy. Fadio ny manao tsinotsinona na manao izay manatafintohina azy ireo ihany koa.

 

Maneka fa miteny amintsika Andriamanitra, ka henoy.

 

Nitsangana ny fianakaviam-ben’ny Sekoly Alahady ary nohirainy ny FFPM 787 :  3 “ Izay mahakolokolo no manana ny soa “ . Rehefa vita izany dia nanao vavaka ny mampianatra.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Notanterahina avy hatrany ny hira mialoha ny vakiteny dia ny FFPM 210 : 1 – 4 “ Zava-tsoa tokoa ny fitsipikao “.

Ireo mpikambana avy ao amin’ny sampana taninketsa no nanao ny vavaka sy namaky ny Soratra Masina. Ireto ny perikopa izay novakiana : Eksodosy 18 : 17 – 33 / Matio 18 : 21 – 35 / Titosy 1 : 5 – 9.
Natao ny hira FFPM 305 : 3 : “ O miasà, sakaiza “ mialoha ny toriteny.

TORITENY

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitory ny tenin’Andriamanitra. 

 

Nanatanteraka vavaka fifonana ny mpitarika taorian’ny toriteny.

 

Taorian’ny vavaka fifonana dia noredonina ny hira FF 35 “RY TOMPONAY Ô AVIA”,

 

Natolotra ny teny famelan-keloka ary nohiraina ny FFPM 171 : 3 “ JESO MPANJAKA MALAZA ” izay narahana ny fanekem-pinoana laharana fahatelo.

 

Nisy feon-javamaneno fohy, novakian’i Malala Tiana, mpitantsoratry ny sampana Taninketsa ny tatitry ny sampana. Rehefa vita izany dia nantanteraka hira iray ny STAF : “ MY ONLY HOPE IS YOU “

VAOVAOM-PIANGONANA

Novakiana ny andinin-tsoratra masina I Petera 1:17 nanombohana ny filazan-draharaha : «Ary raha Ilay tsy mizaha tavan’olona, fa mitsara araka ny asan’izy rehetra, no antsoinareo hoe Ray, dia mitondrà tena amin’ny fahatahorana mandritra ny andron’ny fivahinianareo etỳ »Toy izao manaraka izao ny vaovaom-piangonana hampitaina amin’ny mpianakavy ny finoana :

·     Natao ny fanentanana ny amin’ny fanajana ny fepetra hamehana ara-pahasalamana efa napetraka : fanasana tanana mialoha ny hidirana, fanaovana aro vava, fanajana ny elanelana iray metatra

·     20 septambra : alahady nato hitondrana am-bavaka ireo sampana mitaiza tanora rehetra 

·     Mitohy ny fianarana katekomena

·     Alahady 26 septambra : manao ny fisintonana kosa ny katekomena manomboka amin’ny 8 ora maraina eto amin’ny tananan’ny fiangonana

·     Miverina ny maraim-baovao isaky ny asabotsy maraina

·     Zanaky ny fiangonana hiroso amin’ny fanambadiana : Atoa Ramaromandray Tojo sy Rtoa Rabefaritra Domoina

·     Alahady 27 septambra : Alahady hanohanana ireo Katekomena

·     Alahady 27 septambra : fifaninanana Soratra Masina. Alaina aty am-piangonana ny laza adina, averina ny alahady 04 oktobra ny valiny.
Perikopa hiomanana :
< 10 taona : volana Jona sy Aogositra
11 – 15 taona :Aprily sy Aogositra
16 – 25 taona :Jolay sy Aogositra
26 – 39 taona :Mey, Aogositra ary Jaona 6 sy 7
40 taona mihoatra :Jolay, Aogositra ary Jaona 6 & 7

RAKITRA SY FANOMEZANA

Natao nandritra ny fanati-pisaorana ny hira FFPM 307 and 1-2  “ IZA NO HANOMPO AN’I JESOA SOA”. Ny FFPM 645:4 « JESOSY KAPITENINAY » no nohiraina ho fanolorana ny fanatitra.

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nanao ny vavaka fangantaham-pitahiana. Nentina am-bavaka tamin’izany ireo : krsitianina rehetra eto amin’ny fitandremana Amparibe Famonjena / ny sampana, sampan’asa ary ny asa / ny sampana Dorkasy sy ny sampana Taninketsa / ny fiangonana, ireo mpitondra fiangonana, ny fitaizana any amin’ny toby / ireo zanaky ny fiangonana any am-pihelezana rehetra / ny firenena, fitondram-panjakana sy ireo ambaratonga isan-tsokajiny, ny vahoaka, ireo manana andraikitra amin’ny fahasalamana sy ny fitsaboana, mpitandro filaminana / ireo sahirana, tsy salama, manana manjo, manana hataka manokana sy mangataka vavaka any antokantrano / ny tanora manao ny fanadinana sy mbola hiatrika ny fanadinana. ny fitohizan’ny fianarana.

Nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo : “ Rainay izay any an-danitra … “

FAMARANANA NY FOTOANA

Nohiraina ny FFPM 611 :1 « JEHOVAH RAY MALALA Ô » ary niarahana nanonona ny tondrozotra 2020. Natolotra ny tsodrano ary noredonina ny hira  FFPM 435 :4 « IZA NO HANOA NY TOMPO LEHIBE » nofaranana tamin’ny Amen. Nisy vavaka mangina sy trinité ary feon-javamaneno. 

 

Nisy ny fandraisana ny fanasan’ny Tompo.

IREO TOMPON'ANJARA

  • ·              Nitarika ny fotoana : Ranivoson Toky, Diakona
  • ·              Nitory ny teny : Mpitandrina Raharijaona Solofonirina
  • ·              Namaky ny raharaham-piangonana : Rakotomanana Andry, Diakona
  • ·              Diakona tompon’anjara : Vaomieran’ny Aim-panahy
  • ·              Fafana : Rakotoseheno Solofo
  • ·              Fanamafisam-peo:Randriamanantena Tiana Arivony
  • ·              Mpitendry orgue: Rabiazamaholy Herilanto
  • ·              Naka ny sary : Ramahery Hasina
  • ·              Nandray an-tsoratra : Ranaivoson Joël