Alahady 19 Septambra 2021

ALAHADY 19 SEPTAMBRA

“Fa masina ny Tempolin’Andriamanitra dia ianareo izany” (IKor 3:17b)

Miorena tsara ao amin’ny batisa

Fa masina ny Tempolin’Andriamanitra dia ianareo izany” (IKor. 3:17b). 19 septambra 2021, andro voatokana ho Ivon’ny fankalazana an’Andriamanitra noho ny faha160 taonan’ny Fitandremana Amparibe Famonjena. Nanomboka ny feonjavamaneno fidirana, ary niditra avy amin’ny varavarana aoriana (avaratra) ny Mpitandrina, ny Filohan’ny komity, ireo diakona tompon’anjara. Efa tafapetraka tany ambany avokoa ireo sampana manao fankalazana dia ny Rantsana Fanatanjahantena sy Fialamboly (RFF), ny Sampana Fifohazana (SAFIF), ny Sampana Mpiangaly ZavaManeno (SMZM), ny Sampana Lehilahy Kristiana (SLK) ary ny Sampana Taninketsa Amparibe Famonjena (STAF). Ny Birao sy Komity 160 taona no niandraikitra ny fotoana. Ny Filoha, Ramananarivo Andry, no nitarika, Rabiazamaholy Léa, mpampianatra K7 no nanao ny fotoana ho an’ny ankizy, Andriambelomanana Andry sy Andrianaly Yves ary Ramahandry Hanitra no nanatanteraka ny vavaka sy ny vakiteny. Ny Mpitandrina Raharijaona Solofo no nitondra ny hafatra ho amin’ity taom-pankalazana ity.

Azonao henoina ato ny hafatra.

 

Fisaorana sy fiderana an’Andriamanitra

Ho aminareo anie ny fahasoavana sy fiderana an’Andriamanitra. Ho fiderana an’Andriamanitra dia novakiana ny Salamo 95 : 1 – 6.

Natao ho hira fiderana ny Ffpm 194 : 1, 4 “Andriananahary ô, endrey ny voninahitrao”.

Nanao ny vavaka fisaorana sy fiderana ny mpitarika. “Fisaorana lehibe an’Andriamanitra noho ny fahatrarana ny fankalazana”, izany no tena nasandratry ny mpitarika.

Sitrapon’Andriamanitra : Nanambara ny sitrapon’Andriamanitra ny mpitarika taorian’izany. Izany dia nalainy tao amin’ny I Jaona 2: 4-29 “Izay manao hoe: Fantatro Izy, nefa tsy mitandrina ny didiny, dia mpandainga, ary ny marina tsy ao anatiny … Raha fantatrareo fa marina Izy, dia fantaro fa izay rehetra manao ny marina no zanany naterany”. Nofaranana izany tamin’ny “Sambatra ny mahitsy lalana …”

Natao ny hira Ffpm 417: 1 “Nandao Anao ela aho…” Samy tsy nahatanteraka izany sitrapon’Andriamanitra izany ka nanao ny vavaka fifonana sy fiaikenkeloka. Natao ny hira Ffpm 403 : “Ry Jeso Tompo tsara ô…” ho fiaikenkeloka fa mpanota ary ho fangatahana famelana.

 

Ajoutez votre titre ici

Nanambara ny teny famelankeloka ny mpitarika izay nalaina tao amin’ny Isaia 44 : 22 sy ny Lioka 19 : 10. Rehefa avy nanambara izany ny mpitarika dia niara-nanonana ny mpivavaka “Sambatra ny olona izay voavela ny helony, sy voasarona ny fahotany …” Natao ny hira Ffpm 452 : 1 “Tompo ô, ovay ny foko …” noho ny fandraisana ny famelankeloka, ary rehefa izany dia natao fanekempinoana kristiana laharana voalohany.

“Great is thy faithfulness”, izany no feonkira nataon’ny SMZM rehefa nipetraka ny mpiara mivavaka.

Fotoana ho an’ny ankizy

Rabiazamaholy Lea no nitondra izany. Ny tononkiran’ny hira faneva no nentiny hosaintsainina tamin’izany. Nasaina nitsangana ireo ankizy sy tanora, fianakaviamben’ny sekoly alahady. Novakiana ny tononkira, andininy 1, 2, 3 ary ny fiverenana. Nohiraina kosa ny fiverenana fotsiny taorian’izany. Nofaranany tamin’ny vavaka izany.

Rabiazamaholy Léa no nitondra izany. Ny tononkiran’ny hira faneva no nentiny hosaintsainina tamin’izany. Nasaina nitsangana ireo ankizy sy tanora, fianakaviamben’ny Sekoly alahady. Novakiana ny tononkira, andininy 1, 2, 3 ary ny fiverenana. Nohiraina kosa ny fiverenana fotsiny taorian’izany. Nofaranany tamin’ny vavaka izany.

Tatitra asa 160 taona

Ramahandry Nirina no nitondra ny tatitry ny asa vitan’ny komity. Ny desambra 2020 no nijoro ny komity. Ireto manaraka ireto ny asa vitan’izy nanomboka tamin’izay :

 • 03 Janoary 2021 : Fifidianana ny teny faneva : 13 no isan’ny mpandray Anjara
 • 18 Janoary 2021 : Fifidianana ny sary famantarana, 9 no mpandray Anjara
 • 21 Janoary 2021 : fanokafana tamin’ny fombam-piangonana ny fankalazana tamin’ny fotoampivavahana, miaraka amin’ireo sampana enina miara-mankalaza : 20 taona ny RFF, 30 taona kosa ny SLK, SMZM, SAFIF, SVM ary ny STAF
 • 12 Jona : Hetsika vaksiny nahazoana nanaovana ny 1er dose Covisheild
 • 27 Jona 2021 : Notanterahina ny hetsika gasigasy izay nahitana seho an-tsehatra, fifaninanan kabary
 • 21 Jolay 2021 : Fifidianana ny hira faneva
 • 16 hatramin’ny 23 Aogositra 2021 : Tafika masina tany Bevoay, nandray Anjara mavitrika tamin’ny fandehanana tany ireo komity 160 taona.
 • 28 Aogositra 2021 : “Randonnée” teny Ambohijanaka. 224 no isan’ny mpianakavin’ny finoana tonga teny. 6 hatramin’ny 9 km no halavan’ny lalana nandehanana
 • 04 Septambra 2021 : Hetsika vaksiny izay nanaovana ny 2è dose Covishield ary ihany koa ny Jensen. Miisa 246 ireo olona nanatanteraka izany
 • 13 hatramin’ny 19 no hankalazana ny ivon’ny fankalazana ka niaraka tamin’ny Aff izy ireo ny Alatsinainy 13. Fampianarana niaraka tamin’ny mpitandrina Tsimizafy Dinah izy ireo ny talata. Ny 17 dia nisy ny fotoambavaka zoma hariva ary ny 19 no ivon’ny fankalazana.

Ny tohin’ny fankalazana hoy izy dia ireto manaraka ireto :

 • Oktobra 2021 : Sorapiainan’I Rado : Seho hamerenana indray ny sangan’asan’I Rado, na hira na tononkalo
 • Novambra 2021 : Garden party sy fanolorana ny tsangambato voalohany
 • Desambra 2021 : Antsampanahy iarahan’ireo sampan mpitaiza tanora ary famaranana ny fankalazana amin’ny fanolorana ny tsangambato.

Raha misy ny dera sy laza hoy izy ireo dia atolony ho an’Andriamanitra.

Noredonina ny hira faneva taorian’ny tatitra.

Raharahampiangonana

Ny Biraom-piangonana Rakotomanana Andry  no nanambara ny raharaham-piangonana. Anisan’ny voalazany tamin’izany ireto manaraka ireto : 

Ivelany : 21 Septambra 2021 : hisy ny fotoampivavahanaho tanterahin’ny Ffp eto amin’ny fitandremana Amparibe Famonjena – Ny Université Ravelojaona dia manao fanentanana fa misokatra ny fisoratana anarana – 26 Septambra 2021 dia manao antso ny Paroisse Internationale fa misy ny fotoampivavahana amin’ny teny anglisy.

Anatiny : Ny Zoma sy Sabotsy ho avy izao dia hanao fisintonana ny katekomena mialoha ny fandraisana azy ireo amin’ny fanasan’ny Tompo – Ny rakitra, voady, rfara rakitra sy hafa dia mitontaly Ar 4 091 400 – Teo amin’ny fanambadiana dia misy zanaky ny Fiangonana roa : Razafindralambo Zo sy Rakotomavo Chrystelle, Ramasy Rija sy Rakotoarisoa Simonelle – Misy ny ankatoky ny fandraisana ny 26 Septambra 2021 – Ny SMZM dia hanao ny AG ny 25 Septambra 2021 – Ny VAP dia hanao fahalalana soratra masina ny 26 Septambra 2021

Nanao fanentanana ny mpitandrina taorian’izany. Ny fitsangatsangana izay hanaovana ny sakafo agape ary ny fotoampivavahana ny Talata 21 Septambra no tena nanaovany ny fanentanana.

Rakitra sy fanomezana

Maro ireo nanao rakipisaorana sy voady, misy ireo afaka fanandianana, sampan nahatratra ny kobily, ireo nahazo fahasoavana, ny fahatrarana ny faha 15 taona ny fanambadiana, ny nahazo fahasalamana. Ireo hira nagatahan’izy ireo dia ny hira Fanevan’ny RFF, ny Ff 7 : “Tsy hainay ny hangina …”, Ff 12 “ Am-pelatananao …”, Ffpm 460 : 3 “Ny fitondrany soa …”, Ff 10 : 2 “Mibahana ato am-poko …”, Antema 16 “Isaoranay …”.

 Ho fanolorana ny rakitra dia natao ny hira Ffpm 275 : 2 “He Anao, ry Tompo soa …”.

 Vavaka sy vakiteny

Natao ny Ffpm 177 : 1, 2 “Ry Fanahy mpanazava ….” mialoha ny vavaka sy ny famakiana ny teny.

Ny vavaka izay natao dia nangatahana ny Fanahy masina mba hirotsaka handraisana ny teninao.

Ny perikopa anio di any Nomery 8 : 5 – 12, Matio 3 : 5 – 12, Asan’ny Apostoly 8 : 34 – 40.

Toriteny

Ny teny faneva no novoasan’ny mpitandrina Raharijaona Solofo raha nitondra ny hafatra.

Ny teny faneva dia natao ho fiainana. Ary izany dia mandra-pahatongavan’ny teny faneva hafa indray. Izany hoe mandra-pahatongan’ny fankalazana ny faha 165 taonan’ny Fiangonana.

Rehefa dinihina ny teny faneva dia toa mahafinaritra nefa toa manahirana. Teny natao ho an’ireo korintiana izy ity, izay bedy tamin’ny fiainany no nahatonga ity teny ity.

Tsy izany no hiainana azy amin’izao fa tena fanentanana, famporisihina ary fampieritreretana. Manomboka izao dia masina ny tempolin’Andriamanitra.

Raha nazavain’ny mpitandrina ny teny hoe masina dia milaza ireto teny ireto :

 • Voatokana : ho an’Andriamanitra hianareo izay masina
 • Voadio : Afaka amin’ny ratsy
 • Voaavaka : Miavaka amin’izao tontolo izao hianareo

 Ny tempolin’Andriamanitra kosa idray dia milaza :

 • Toerana nisehoan’ Andriamanitra tamin’ny mpanompony
 • Toerana misy ny tabernakely tany aloha. Nivadika ho trano Fiangonana mihitsy izay taty aoriana

Ho an’ireo olona “Masina” ireo dia voatokana ho an’Andriamanitra. Nambaran’ny mpitandrina moa ny fitiavan’I Jesoa Kristy ny Fiangonana izay mampiseho ny fiahiaNy izany Fiangonana izany. Andriamanitra dia nanokana antsika ho Azy

Arak any voalaza ao amin’ny bokin’Nomery dia misy ny fanokanana ny fanokanana Levita. Fanadiovana azy ireo no resahana ao amin’izany. Manana sata manokana eo anatrehan’Andriamanitra sy ny fiaraha-monina izy. Tsy miaroaro amin’ny zavadrats intsony.

Ny fiananao dia lasa fiainan’olona madio.

Voavaka amin’izao tontolo izao. Efa natokan’Andriamanitra ho Azy hianao. Efa voadio, nesoriny ary napetrany amin’ny toerana hafa.

Nampiafandraisan’ny mpitandrina tamin’ny lohahevitra mandritra ity volana ity moa izany “Mitoera ao amin’ny Tompo amin’ny batisa”. Ny Tanjona amin’ny fiorenana amin’ny batisa di any mba handraisana ny Fanahy masina ary mba ho isan’ny olomboavonjy.

Miantso antsika ny mpitandrina ao anatin’ity fankalazana ity mba hieritreritra, mba ho tena fiainana.

Filipo dia nentin’ny Fanahy masina raha nandeha ho atao batisa. Ataovy batisa ireo izay mbola tsy vita hoy ny mpitandrina sao ho tara loatra.

Ny olondrehetra dia misatroka satroboninahitra ety amin’ity tany ity. Omen’ny Tompo antsika izany araka izay notanterahintsika tety ambonin’ny tany.

Manana Anjara isika rehetra izay manatrika ny fotoana.

Miorena tsara ao amin’ny batisa, fa masina hianao satria tempolin’Andriamanitra.

Nisy ny feonkira mialoha ny vavaka fangatahana ny mpitandrina. Nanao fisaorana ny Tompo ny mpitandrina noho izoa andro izao ary satria efa “Masina” satria efa voadio, voatokana ary noavahana mba ho Azy irery. Nivavaka ho an’ny Fiangonana, ny mpitondra Fiangonana, ny toerana fanabeazana,ireo kristiana ampielezana ary ireo Fiangonana miara-mandroso.

Nanao vavaka izy mba ho faly mihira fotsiny fa mba hitoetra tsara ao amin’ny Tompo sy hiaina izany. Nivavaka ho an’ny asan’ny komity izy mba ho tontosa ireo tetik’asa izay kinasa.

Nanao hira ny STk taorian’izay ary niroso tamin’ny asa vavolombelona

Asa vavolombelona

Fizarana mari-pankasitrahana no natao nandritra ny asa vavolombelona.

 • Ny teny faneva dia Rabenasolo Muriel no nahazo ny voalohany tamin’ny I Korintiana 3 : 17b
 • Ny sary famantarana dia Ramananarivo Mparany no nahazo ny voalohany
 • Ny hira faneva kosa dia Randriamasimanana Hanta no voalohany nanao ny tonony ary Andriambeloson Sitraka Fabrice no nanao ny feony

Nasaina nitsangana ireo sampana 6 sy ireo nandray mari-pankasitrahana dia nentina ambavaka

Famaranana fotoana

Natao ny ffpm 753 : 1, 2 “Tiako hiaraka aminao …” mialoha ny tondrozotra sy ny tsodrano.

Natao ny Ffpm 547 : 1, 3 “Ry Jesoa Masoandronay …”

Mpitendry orga : Rabiazamaholy Mahery
Fafana : Rakotondramboa Andry
Mpaka sary : Rabemananoro Jonathan
Nanao ny tatitra : Robel Hanitra