Alahady faha-13 Desambra 2020

IVOM-BOKATRY NY SAMPANA SEKOLY ALAHADY

« Manaiky an’i Jesoa Mesia ny mino »
« Koa mahereza ianareo, fa aza miraviravy tanana ; fa hisy valim-pitia tokoa ny hataonareo » II TAN 15 : 7

Ny fotoam-bavaka faharoa tamin’ny 10 ora maraina izao noraisina an-tsoratra izao.

Alahadin’ny ny sampana Sekoly Alahady « Antoky ny famonjena » androany. RAZAFINDRAMAMBA Andry no nitarika ny litorjia. RAHARIJAONA Solofonirina, Mpitandrina no nitondra ny hafatry ny Tompo tamin’ny Fiangonana. Ny litorjia amin’ny endriny faharoa no narahana.

FIDERANA AN'ANDRIAMANITRA

Taorian’ny feon-javamaneno fidirana sy teny fampidirana dia nisy fiarahabana apostolika. Nataon’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny famakiana ny SALAMO 8. Noredonina ny hira FFPM 780 : 1-2 “ HE DERA LAZA HERY “ary nataon’ny mpitarika ny vavaka fisaorana izay narahana feon-javamaneno sy vavaka mangina. Nitohy avy hatrany tamin’ny 5 minitran’ny ankizy ny fotoana.

FOTOANA HOAN'NY ANKIZY SY NY TANORA​

RABEARINORO Jocelyn, mpampianatra ao amin’ny K7 no nitarika izany.
Ny andinin-tSoratra Masina nakana ny hafatra dia ao amin’ny JAO1 : 41b hoe :
« efa nahita ny Mesia izahay »
– Iza no atao hoe Mesia ? misy fononteny ao amin’ny Baiboly hoe Kristy
– Efa nahita ny Mesia ve ianao ? tsy iza izany ny Tenin’Andriamanitra satria Jesoa Kristy ilay Teny tonga nofo. Raha mianatra Sekoly Alahady isika dia mahita ilay Mesia
– Inona no hataonao rehefa nahita ny Mesia ? manaraka Azy isika, mankato ny Teny izay voalazan’i Jesoa Kristy (ohatra : « Tiava ny namanao tahaka ny tenanao »). Ny hira FFPM 73 :2 « Indro zazakely zanak’i Maria » no nataon’ny fianakaviamben’ny Sampana Sekoly Alahady teo am-pitsanganana dia nisy vavaka. Nanaraka izany ny fankalazana ny Tenin’Andriamanitra.

FANKALAZANA NY TENIN'ANDRIAMANITRA

Nohiraina ny FFPM 71 : 1-4 « MIHAINOA, MIHAINOA ». Ny vavaka fangatahana ny fahafenoan’ny Fanahy Masina dia notontosain’ ANDRIAMAHERY Hanitra, mpampianatra ao amin’ny K2 sy namaky ny EZE 3 : 1-3. Ny MAT 11 : 25-30 sy II TIM 3 : 14-17 kosa dia RAKOTOZAFY Onimalala, mpampianatra ao amin’ny K2 no namaky izany. Natao ny hira FFPM 68 :1 « RE TOKOA NY FEON’ANJELY » mialoha ny toriteny.

TORITENY

Araka ny fangatahan’ny Sekoly Alahady manokana noho ny ivon’ny herinandrom-bokany dia naompana ny toriteny tamin’ny tondozotra 2020-2021 sy ny vina mandritra ny taom-piasana 2019-2023 hita ao amin’ny II TAN 15 :7 sy SAL144 : 12.

1. Ny tokony ho fiainan’ny Sekoly Alahady miaraka amin’ny vahoakan’Andriamanitra

Ny tarigetra sy fanambin’ny sampana ho fitaomana ny olona hianatra Sekoly Alahady dia famoahana olona maha-te ho tia. Rehefa revo tanteraka tao anaty fanompoan-tsampy ny fanjakan’i Joda izay dia niezaka namerina azy mba hanana Andriamanitra hivavahana ny mpanjaka nony nahazo teny faminaniana. Taomina isika mba hatohatoky an’Andriamanitra izay ivavahantsika. Sarotra ny nitaona sy namerina ny ankizy hianatra Sekoly Alahady. 480 no ankizy nizarana loka aninkeo tamin’ny fotoam-bavaka tamin’ny 7 ora. Ny olona tsy miraviravy tanana dia :

 1. mino ny herin’ny Tsitoha izaymahavita ny zavatra rehetra tsy takatry ny rehetra ;
 2. manantena ny fitantanany izay azo antenaina ho tonga ho amin’ny fahombiazana sy fahasoavana mandrakariva, nivoaka tamin’ny fitahiana mahatetrika
 3. manaiky ny sitrapony : Izy no mitondra antsika ho amin’ny zavatra mampandroso hahatonga antsika tsy ho voan’ny zava-dratsy, afaka ny hakiviana sy famoizampo. Manao ahoana ny ray aman-dreny, mpampianatra, mpianatra, zanaky ny Fiangonana rehefa hiverina hanao ny asa fanompoana ?

2. Nody ventiny ny rano nantsakaina

Nahazo faherezana ny firenen’i Joda rehefa niverina tamin’ Andriamanitra ary ravoravo sy tretrika ny mpanjaka. Misy valimpitia azontsika ho amin’ny izay natao rehetra : fitahiana, fifaliana, fahombiazana. Tsy miraviravy tanana na amin’ny mora na amin’ny sarotra ka :

– tonga nisy ny fahazotoana, afaka ny nanelingelina

– tonga ny fahavononana

– tonga vanona mahate-ho tia.

Tsy ho an’ny mpianatra ihany izany fa ny mpampianatra ihany koa. Izay no anentanana ny Fiangonana hanohana sy hitondra amim-bavaka sy hampahery azy ireo. Hanaiky an’i Jesoa anie isika hitory finoana sy fanantenana ary fitiavana !

Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra ! Amen.

 

Nisy feon-javamaneno fohy. Rehefa izay dia nanatontosa ny vavaka setrin’ny Tenin’ Andriamanitra sy fifonana ny mpitarika, izay narahin’ny fanononana ny fanekem-pinoana nikeanina (Lah. II) natao teo am-pitsanganana. Nisy feon-javamaneno fohy.

TATITRY NY SAMPANA

Ny tatitry ny asan’ny sampana dia notontosain-dRABENASOLO Landy, mpitantsoratra. RAZAFINDRASATA Abel, Filoha no namaky ny hafatra avy any amin’ny Sekoly Alahady Foibe FJKM. Ny raharaham-piangonana no nambara taorian’izay.

RAHARAN'NY FIANGONANA

RAKOTOMANANA Andry no nanatanteraka izany. Novakiany ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny II TIM 3 : 15 nanombohana ny filazan-draharaha. Toy izao manaraka izao no santionan’ny asa ilaina fantarina, tadidiana, entina amim-bavaka sy hotanterahin’ny Fiangonana : 

 • Hanomboka hianatra anio tolakandro amin’ny 2 ora sy fahefany ny katekomena andiany vaovao
 • Efa miverina ny fotoam-bavaka zomà amin’ny 6 ora sy fahefany hariva
 • Herinandron’ny fikambanan’ny mpitory Filazantsara manomboka ny 14 desambra 2020
 • Antsan-kiran’ny Taninketsa ny zomà 18 desambra 2020 amin’ny 6 ora hariva
 • Fivorian’ny mpihevi-draharaha ny sabotsy 19 desambra 2020 amin’ny 8 ora maraina
 • Vaomieran’ny tranokala hivory ny alahady 20 desambra 2020 amin’ny 8 ora sy sasany maraina ao amin’ny efitry ny Gazety
 • Fizarana valisoa karakarain’ny STK Zo, androany no fara-fisoratana anarana
 • Izay zokiolona feno 70 taona harahabaina amin’ny taombaovao dia entanina hisoratra anarana ao amin’ny Biraom-Piangonana

  Nandray fitenenana ny Filohan’ny Firaisan’ny sampana RATIARISON Joris nanentana momba ny fotoana amin’ny 24 desambra 2020 amin’ny 5 ora sy sasany hariva, hetsika nampitondraina ny lohateny hoe : « Noely hafa kely ; ambarao ny fahalehibiazany ». Nitohy tamin’ny fanatitra ny fotoana.

RAKITRA & FANOMEZANA

Nandritra ny fanatazana ny fanatitra nanaovan’ny Fiangonana ny hira FFPM 67 “AVIA, RY MINO “ dia novakian-dRAZAFINDRABE John Bam ny voka-dehibe taorian’ny nanomezana andinin-tSoratra Masina ao amin’ny SAL 8 : 3-4. Ar 8 900 000 no fitambaran’ny vola voaray androany. Natolotra teo am-pitsanganana tamin’ny alalan’ny hira vavaka fanavaozana ny fanolorantena ny FFPM 512 : 5 « HE MAHATOKY AHO TOMPO » ny fanatitra. Nisy feon-javamaneno dia notohizana tamin’ny asa sy fampaherezana ny fotoana.

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

RAHARIJAONA Solofonirina, Mpitandrina no nitarika ny vavaka fangataham-pitahiana. Voatonona ny asan’ny sampana, sampanasa, asa, indrindra ny fianakaviamben’ny Sekoly Alahady Antoky ny Famonjena noho ny herinandro natokana ho azy amin’ity taona ity ; ny mpianakavin’ny finoana eto amin’ny fitandremana ao anatin’ny fanatanterahana voka-dehibe ; ny olona manana fahasahiranana, tsy salama, manana hataka manokana. Nofaranana tamin’ny “Rainay izay any an-danitra…” ny vavaka.

FAMARANANA NY FOTOANA

Natao avy hatrany ny hira FFPM 489 : 1 « TENA SAMBATRA SY MAHATE-HO TIA ». Novakiana ny tondrozotra 2020 ; natolotra ny tsodrano, nohiraina ny hira FFPM 480 : 2 « MAMIN’NY FOKO, RY JESOA ». nofaranana tamin’ny Amen hiraina, nisy vavaka mangina sy trinité. Nirava ny Fiangonana tamin’ny 11 ora sy 37 minitra tao anaty feon-javamaneno.

NY TOMPON’ANJARA

Mpitendry : RABIAZAMAHOLY Hery Lanto

Niandraikitra ny fafana : RAJAOFETRA Arielle

Nikirakira ny fanamafisam-peo : RAMAHERY Yves

Naka sary : RAMAHERY Hasina

Nandray an-tsoratra : RALAIARIMANANA Narindra