ALAHADY 1 MEY 2022
« MANAVAO NY FANAHY MASINA »

Alahady faharoa manaraka ny Paska

Alahady Fandraisana

« dia tsy avy tamin’ny asa amin’ny fahamarinana izay nataontsika, fa araka ny famindram-po kosa no namonjeny antsika, tamin’ny fanasan’ny fiterahana indray sy ny fanavaozan’ny Fanahy Masina, » (Titosy 3 :5)

Alahady voalohany ibanjinana ny lohahevitra  « Manavao ny Fanahy Masina ». Ny Litorjia amin’ny endriny voalohany no nentina nanatontosa ny fanompoam-pivavahana. Andrianaivomanana Willy Johnson, Mpitandrina miana-draharaha, no nitarika ny fotoana. Raharijaona Solofonirina, Mpitandrina eto amin’ny Fitandremana kosa no nitory ny Tenin’Andriamanitra. Azonao henoina ato ny hafatra.

FANOMBOHANA NY FOTOANA 
Ho Fiderana an’Andriamanitra sy fisaorana ny Tompo dia novakina ny Salamo 29 : 1 – 2.

Taorian’ny famakiana ny Salamo dia nohiraina ny FFPM 18 : 1 – 2 «  Ny feonay rehetra izao. »

Vavaka
Nisaorana Andriamanitra noho ny fahasoavany sy fitahiany nahafahana nahatratra izao volana vaovao izao. Nisaorana ny Tompo noho ny fitiavany. Nangatahina ny Fanahy Masina hitari-dalana sy hampifantoka mba hitondra fihavaozana. Nangatahina ny fanatrehan’Andriamanitra ny fotoana.

FANAMBARANA NY SITRAPON’ANDRIAMANITRA
Ny Galatiana 5 : 16 – 18 no nangalana ny hafatra ho an’ny mpianakavin’ny finoana.

Taorian’ny fanambarana ny sitrapon’Andriamanitra dia nohiraina ny FFPM 465 : 3 « Ry Jeso o, ry Jeso »

VAVAKA FIFONANA
Mbola tia antsika Andriamanitra ka nampiseho antsika ny sitrapony. Noho ny tsy fandehanana araka ny Fanahy dia nangatahina ny famelan-keloka sy ny fanadiovana avy amin’Andriamanitra mba ho afa-keloka sy ho afa-pahotana.

Izany vavaka izany dia narahina hira tao amin’ny FFPM 408 : 1 « Jehovah, Ray mahari-po »

 

TENY FAMELAN-KELOKA 
Ny Ezekiela. 36 : 26  sy  Romana ; 8 : 26 no teny nanolorana ny famelan-keloka.

Taorian’izay dia nohiraina ny FFPM 538: 2 « Finaritra ny masoko »

Ho mariky ny fanambarana ny finoana dia niarahana nanonona ny Fanekem-pinoana kristiana Laharana 1.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

Ny mpampianatra K4, Rabodovololona Lydie, no nanao ny fampianarana. Natomboka tamin’ny vavaka ny fotoana. Nisaorana ny Tompo noho ny fanomezany fotoana nahafahana mianatra ny Teniny.  Nangatahina Izy mba hanokatra ny fo amam-panahin’ny mpihaino.
« Fa ny marina ho velon’ny finoany » Habakoka 2: 4b no nakana ny fampianarana.
Tantara fohy : Sady mpinamana tsy nifankafoy i Solo sy Bary no mpiara-miasa. Nahazo iraka ho any amin’ny toerana iray izy roa lahy. Ala mikitroka sady maizina be ilay toerana ary dia very izy roa lahy. Rehefa nandeha dia an-tongotra maharitra izy ireo dia nahita tanàna iray mifefy tamboho avo be. Faly izy ireo fa nahita olona afaka ny hanampy azy. Niahotra anefa satria silamo no tompon’ilay tanàna. Hoy Bary : « Mba hahazoako famonjena amin’ity tompon-tanàna ity dia handainga aho ka ambarako aminy hoe silamo toa azy aho. » I Solo kosa nitsipaka izany hevitra izany fa hijoro amin’ny maha Kristiana azy na inona na inona hitranga. Rehefa nanatona ilay tompon-tanàna dia hoy i Bary : « Mba mangataka fanampiana avy aminao aho fa sady reraka no noana, sady isika rahateo samy silamo ka tokony hifanampy. » Hoy kosa i Solo : « Izaho indray dia Kristiana kanefa mba mila fanampiana aminao noho ny hanoanako sy ny havizanako. Nandeha kely ilay tompon-tanàna. Rehefa niverina izy dia notolorany sakafo i Solo izay nijoro ho Kristiana. Tsy afaka nanome hanina an’i Bary kosa izy satria vao nanomboka ny Ramadan izay fotoana fifadian-kanina ho an’ny mpino silamo. Aoka isika hijoro amin’ny maha Kristiana antsika amin’ny fotoana rehetra.
Taorian’ny hafatra fohy dia nohiraina ny FFPM 761:1 «  Ry Jeso Zoky be fitia. »

RAHARAHAN’NY FIANGONANA

Amparibe Famonjena: “Mifankatiava tsara, Hazony mafy ny finoana, Mahefa be amin’ny asan’ny Tompo »

Ny Mpitantsoratry amin’ ny Biraom-Piangonana Rakotomanana Andrimbazotiana no namaky ny vaovao. Ny Jaona 4:24 no nentiny niarahaba ny mpianakavin’ny finoana. « Andriamanitra dia Fanahy ary izay mivavaka Aminy dia tsy maintsy mivavaka amin’ny Fanahy sy ny Fahamarinana ».
Ireto manaraka ireto ny vaovao nisongadina:

Avy any ivelany
– 20 ka hatramin’ny 27 aprily teo : Fivorian’ny Mpiandraikitra Foibe. Nisy ny tatitra sy hafatra noho izany nilazana fa :

          *Voatolotra ireo komity sy vaomiera.

          *Tontosa ny fifidianana sy fanendrena ireo Prezida Synodaly.

          *Mitohy isaka ny hariva amin’ny 8 ora ny fiombonam-bavaky ny FJKM. Azo tsidihina ao amin’ny Tranonkala FJKM sy pejy Facebook ny mombamomba izany.

          *Ny taom-panavaozana ny rafitra rehetra dia tontosaina ny taona 2024.

          *Ny Synoda lehibe kosa dia efaina ny 2025.

          *Manoloana ny fandrosoan’ny teknolojiam-pifandraisana dia entanina ny tsirairay tsy hanely ny raharahan’ny Fiangonana amin’ny alalan’ireny fitaovan-tserasera ireny.

          *Nentanina ny isam-pitandremana hanefa ny adidy amin’ny kitapom-bola iombonana ho an’ny sekoly FJKM.

         *Natao ny fampahatsiahivana fa ny alahady fahatelon’ny volana mey dia natokana ho alahady hahatsiarovana amim-bavaka ny Mpiasa matihanina eo anivon’ny Foibe FJKM.       

         *Nentanina ny fandraisan’ny mpino andraikitra manoloana ny ady amin’ny herisetra sy mba hampanjaka ny fandriampahalemana.


-7 mey : Hanatontosa vavaka ho an’ny firenena eny Antsonjombe ny Sampana Fifohazana.

– 8 mey : 3 ora hariva, antsan-kira hataon’ ny antoko Mpihira Feo Tantely Ambohitantely manao ezaka Sono. Manasa antsika izy hanatrika izany, ao Ambohitantely.

– 10 jona : Ho fanomanany ny Zaikabe any Antsiranana, ny Aumônerie Universitaire Vontovorona dia manao Déjeuner Concert.
-16-26 jolay : Tafika Masina iombonana tontosaina any Daraina.
– 14 mey : Feno 25 taona ny SEFALA. Tontosaina ao amin’ny Espace Riantsoa Andakana ny fankalazana.


Raharaha anatiny

– 14 mey : Ny SAMPATI dia manana fivoriana iarahana amin’ny Faritra atsinanana izay tontosaina ao amin’ny ENS Ampefiloha.
-Manomboka ny alatsinainy 2 mey ny herinandrom-bokatry ny SLK.
-Alatsinainy 2 mey : Fotoana hiarahana amin’ny AFF.
-Talata 3 mey : Fijoroana vavolombelona mahakasika ny niantsoan’ny Tompo ireo Mpiofana ho Mpitandrina
-Alarobia 4 mey : Famelabelaran-kevitra mahakasika ny Lehilahy kristiana arak’i Paoly
-Alakamisy 5 mey : Famelabelaran-kevitra mahakasika ny andraikitry ny Lehilahy kristiana manoloana ny fiarahamonina.
-Zoma 6 mey : Fanompoam-pivavahana hariva.
-15 mey : Fankalazana ny faha 60 taonan’ny SAMPATI , Fitandremana Amparibe Famonjena.
Nambara ny toetry ny vola
-Mampiantso fivoriana ny Komitin’ny fisotroandrononon’ny Mpitandrina taorian’ny Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo.
-Hankalazaina ny 4 jona ny faha 20 taona niasan’Andriamatoa Ramahaleo Zo tao amin’ny Librairie Antso.
-Rakitra « anniversaire » volana aprily :
Nahatratra 68 ireo mpianakavin’ny finoana nanatontosa ny rakitra « anniversaire » androany.
Ny Salamo 45,7b no Teny nentina niarahabana sy nirariana soa ho azy ireo.
Nentina amim-bavaka ireo mpianakavin’ny finoana ireo  mba hahazo fitahiana sy hivoatra hihoatra ny lasa ary mba homban’Andriamanitra lalandava.


RAKITRA SY FANOMEZANA

Raki-pisaorana sy voady masina :
Nisy ireo nanao raki-pisaorana noho ny nahazoana tombon’andro, nahazoana fahasalamana, nahazoana asa ; tao ireo nahazo valim-bavaka sy fitahiana. Nisy ihany koa ireo nangataka vavaka fifonana, nangataka fahasalamana, fitahiana amin’ny asa sy fianarana ary fikarakarana antontan-taratasy handehanana any Ampitan-dranomasina.
Ireo hira nangatahan’ireo nanao voady sy raki-pisaorana : FFPM 482:2 « Jehovah o ! Ianao nandinika ahy » ; FF 18:1 « Afafazo izay voa mendrika » ; FF 32:1 « Aza avela hahalala » ; FFPM 460:3 « Mamy ny fitianao » ; FFPM 549:1 « Jesosy no asandratro » ;
FF 12:1 « Am-pelantananao ry Raiko » ; FFPM 171:3 « Jeso Mpanjaka malaza » ; 

 Ny hira FFPM 576: 2 « Ry Sakaizan’ny mpanota ! » no notanterahina ho fanolorana ny rakitra

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Natomboka tamin’ny fihirana ny FFPM 748 « Havaozy Tompo o ! » ny fankalazana ny Soratra Masina.
Narahina vavaka izany avy eo ho fisaorana Azy amin’ny Teny atolony mba ho vatsy sy fangatahana ny fiasan’ny Fanahy Masina hahafahan’ny fo sy saina mandray tsara ny hafatry ny Tompo.

Ny Diakona Ranivoson Toky no nanao ny vavaka mialoha ny vakiteny ary ny Diakona Rakotomalala Harizo no namaky ny Soratra Masina araka ny Perikopa voalahatra.

Ny Perikopa : Isaia 32: 9-20, Jaona 4: 19-24, Titosy 3: 3-7

Mialoha ny toriteny dia nohiraina ny FFPM 176: 1 – 3 « Avia, Fanahy Masina o ! »

TORITENY

(Fehiny)
Ny Epistily nosoratan’i Paoly ho an’ny Titosy 3 : 3-7 no nangalan’ny Mpitandrina ny hafatra.
Manambara ny foto-kevitry ny Batisa ity andalan-tSoratra Masina ity ary mampiseho ny vokatra azon’ny olona vita Batisa.
Anankiroa ny vokatra azon’ny olona vita Batisa, :

– ny « Fanasan’ny fiterahana indray »

– ny « Fanavaozana eo amin’ny fiainana ».

Anankiroa ihany koa ny asan’ny Fanahy Masina araka ny handraisana ny famelan-keloka arahin’ny fandraisana ny Fanahy Masina. Rehefa mahazo ny famelankeloka ny olona iray izay vao afaka misitraka ny Fanahy Masina hahafahany manana fiainam-pahamasinana. Ny olona itoeran’ny Fanahy Masina dia olom-baovao tsy mitovy amin’ny teo aloha intsony. Eto Paoly dia mampatsiahy fa efa olom-baovao ny olona vita Batisa, ka tokony hanana fiainana mendrika. Ny olom-baovao dia olona niova fo. Ny olom-baovao ao amin’i Kristy dia olona afaka amin’ny famatoran’ilay ratsy, izany hoe afaka amin’ny fanao ratsy rehetra. Ohatra amin’izany ireo Mpiomana ho Mpitandrina rehefa nanao fifanandrinana ara-panatanjahantena, dia sady tsy niteny ratsy izy ireo no tsy tezitra na dia resy sy voadona matetika aza. Efa olom-baovao izy ireo, ka tsy nahitana izany karazam-paharatsiana izany. Efa resin’i Jesoa ny fahafatesana ary natolony antsika mpanara-dia Azy izany fandresena izany. Izay natao Batisa ho an’i Kristy dia mitafy an’i Kristy, ka sady olom-baovao no tonga mpandresy ao amin’ny Tompo. Andriamanitra dia Fanahy, araka izany dia isika mivavaka amin’ny Fanahy ary Fahamarinana no tadiavin’Andriamanitra. Samy manana ny fomba iantohan’Andriamanitra azy ny olona tsirairay. Amin’ny alalan’ny mpanompony ihany no isehoan’ny antson’Andriamanitra, fa tsy hoe sanatria antso sy feo hafahafa miseho amin’ny endrika mahagaga.
Meteza havaozin’ny Fanahy Masina isan’andro ho mariky ny fandraisana ny Tompo.
Taorian’ny toriteny dia nanao ny anjara hirany ny Antokom-pihira Hasin’ny Famonjena.

VAVAKA FANGATAHANA
Manoloana ny toriteny dia nangatahina ny Tompo mba hahatonga ny tsirairay ho tonga olom-baovao.
Nentina amim-bavaka ireo tompon’andraikitra rehetra amin’ny fampandrosoana ny asan’Andriamanitra eo amin’ny sahan’ny FJKM.
Nentina amim-bavaka ny Foibe FJKM, ny Synodamparitany, ny Synodamparitany Antananarivo Andrefana. Nentina amim-bavaka ny mpianakavin’ny finoana eto amin’ny Fitandremana Amparibe Famonjena sy ny zanaka am-pielezana ary ny hetsika rehetra ho tontosaina mandritra ny volana mey. Nentina amim-bavaka ny tompon’andraikitry ny Librairie Antso sy ny ankohonany. Nentina amim-bavaka ny fiomanana amin’ny Vokadehibe Pentekosta. Nentina amim-bavaka ireo sahirana, ireo marary, ireo voafonja amin’ny tsy fidiny, ireo very asa, ny tratra ny kere sy mosary, ny mana-manjo. Nangatahina ny Tompo hanome vahaolana, fampaherezana sy fampiononana azy ireo, nentina amim-bavaka ireo manana hataka manokana sy ireo nanao raki-pisaorana sy voady masina.
Nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo izany vavaka izany.

FAMARANANA NY FOTOANA

Nohiraina ny FFPM 582 1 « Ry Jeso o ! Tahio izahay »

Niarahana nanonona ny Tondrozotra 2022

Natolotra ny Tsodrano
Teo am-pamaranana dia nohiraina ny FF 7:1 « Tsy hainay ny hangina »

FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO

Teo am-piomanana dia nohiraina ny FFPM 446:2 -3 « Atolotro Anao ny tenako, ry Raiko ! »
Novakina ny Soratra Masina, natao ny vavaka fanandratana ary nohiraina ny Antema 1 « Masina, Masina, Masina ».
Ireto manaraka ireto ny hira natao nandritra ny fotoana :
FFPM 244:1 « Ry Jeso ! Mba henoinao ! ; FFPM 261 « Ankehitrio no isehoanao » ;
FFPM 262 « Indreto izahay »

Taorian’ny fisotroana ny kapoaka dia nohiraina ny FFPM 469 « Mamy ry Jesoa ô »  Teo am-panatazana ny rakitra sy fanangonana ny kapoaka dia nohiraina ny FFPM 489 « Tena sambatra sy maha te ho tia »

 

Hafatra fohy« Koa mitafia famindram-po sy fiantrana, fahamoram-panahy, fanetren-tena, fahalemem-panahy, fandeferana araka ny olom-boafidin’Andriamanitra sady masina no malala ». Kolosiana 3 :12

TSODRANO
Teo am-pamaranana dia nohiraina ny FFPM 579: 1 « Aza mba mandalo ahy » ary natolotra ny Tsodrano.

Nofaranana tamin’ny vavaka mangina sy ny Trinite masina.

IREO TOMPON’ANJARA


Nitendry orga : Rajaofetra Philippe sy Rakotonarivo Hery ary Rajaofetra Antonio

Nikirakira fafana : Rabiazamaholy Mahery

Nikirakira fanamafisam-peo : Rabiazamaholy Hery Lanto

Naka sary : Ramiadamanana Lovatiana

Nandray an-tsoratra : Zanaharitsimba Toky