Mahatoky Septambra 2019

«Manompoa ny Tompo amin’ny fahamasinana» Tsianjery : «Miezaha mitady fihavanana amin’ny olona rehetra ary fahamasinana; fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy hahita ny Tompo ». Hebreo 12 :14 Masina Andriamanitra Masina Andriamanitra ka tsy tokony hasiana ady varotra ny fepetra rehetra apetrany amin’ny fanajana ny fanompoana Azy. (Eks. 12:15-17) Masina Andriamanitra ka tsy tokony haroharoina …

Mahatoky rehetra

LISITRY IREO MAHATOKY REHETRA Azonao jerena ireo mahatoky izao teny izao rehetra eto anivon’ito pejy ito Mahatoky volana Jolay 2019 : Manatrika ny mino ny Tompo Tsianjery : Matio 18 : 20 : « Fa na aiza na aiza no iangonan’ny roa na telo amin’ny Anarako, dia eo afovoany Aho » Hamaky manontolo Ireo Mahatoky teo …

Mahatoky jolay 2019

Jolay 2019 manatrika ny mino ny Tompo Manatrika ny mino ny Tompo Tsianjery : Matio 18 : 20 : « Fa na aiza na aiza no iangonan’ny roa na telo amin’ny Anarako, dia eo afovoany Aho » Endrey ny hatsaram-pon’Andriamanitra, ry Havana, fa mahatsapa ny fiasan’ny tanany mahery isika tamin’ny namenoiny antsika ny Fanahy Masina. …

Alahady 05 Septambra 2021

ALAHADY 5 SEPTAMBRA 2021  “MIORENA AO AMIN’NY TOMPO AO AMIN’NY BATISA” ALAHADY HITONDRANA AM-BAVAKA NY SAMPANA TANORA KRISTIANA ZOKINY (STK Zo) Alahady faha XIV manaraka ny Trinité ity alahady ity ary alahady voalohany amin’ny volana septambra hibanjinana ny lohahevitra fitaizam-panahy eo amin’ny sahan’ny FJKM, hoe « Miorena ao amin’ny Tompo ao amin’ny Batisa ». Alahady miavaka, …

Alahady 22 Aogositra 2021

Alahady 22 aogositra 2021 Alahady fahefatra, alahady faha XII manaraka ny Trinite « MIORENA AMIN’NY ASA TSARA » « Ny fivavahana marina dia mifamatotra amin’ny fiainana feno fahamasinana » Ny fotoam-bavaka natrehin’ny Fiangonana mivantana tao an-tranon’Andriamanitra tamin’ny 9 ora maraina izao taterina eto izao, izay notarihin’ny diakona ao amin’ny Vaomieran’ny Aim-Panahy, Ramahery Yves. Razanamparany Clément, loholona, no nitondra ny Tenin’Andriamanitra. Ny litorjia endriny …

Alahady 15 Aogositra 2021

Alahady 15 aogositra 2021 Alahady fahatelo, fitondrana am-bavaka ny « aumônerie nationale » « MIORENA AMIN’NY ASA TSARA » « Fa famindrampo sy fahamarinana no ho an’izay manao asa tsara » OHA 14 : 22b RASOLONJANAHARY Fidy ao amin’ny Vaomieran’ny Aim-panahy no nitarika. Ramatoa RAMINO Vololona no nitondra ny Tenin’Andriamanitra tamin’ny Fiangonana. Ny litorjia endriny fahatelo no narahina. Ho fiderana an’Andriamanitra sy fanomezam-boninahitra Azy dia niarahana namaky teo …

Alahady 08 Aogositra 2021

ALAHADY 8 AOGOSITRA 2021 Alahady faha roa “Miorena amin’ny asa tsara” Miorena amin’ny asa tsara. Mbola izany lohahevitra izany no banjinina amin’izao alahady faharoa amin’ny volana aogositra izao, izay natokana koa ho alahadin’ny maritiora. Notarihin’ireo Diakona ao anatin’ny Vaomieran’ny Aim-panahy ny fotoana. Rabiazamaholy Léa no nitarika ; Ramahery Yves no nanao ny vavaka ary Rabearison Bakoly …

Alahady 01 Aogositra 2021

ALAHADY faha 01 AOGOSITRA 2021 MIORENA AMIN’NY ASA TSARA ALAHADY IVOM-BOKATRY NY SAMPANA LEHILAHY KRISTIANA “Fa asany isika, voaforona tao amin’i Kristy Jesosy mba hanao asa tsara, izay namboarin’Andriamanitra rahateo mba handehanantsika eo aminy”. Efesiana 2 :10 Anio dia alahady voalohany amin’ny volana aogositra 2021 dia  fotoana izay ibanjinana eto amin’ny sahan’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto …

Alahady 27 Jona 2021

ALAHADY 27 JONA 2021 “ANORENANA NY MAHA KRISTIANA NY FINOANA” ALAHADY NANAOVANA NY HETSIKA MALAGASY Alahady farany amin’ity volana jona ity ary hamaranana ny fandinihana izany lohahevitra izany. Alahady natokana ho an’ny taranaka ary ihany koa hankalazana ny Fetim-pirenena eto anivon’ny Fiangonana amin’ny fanomezana lanja izany amin’ny fitafy malagasy. Ny Mpitandrina RAMILISON Diamondra no nitarika …