Mahatoky Septambra 2019

«Manompoa ny Tompo amin’ny fahamasinana» Tsianjery : «Miezaha mitady fihavanana amin’ny olona rehetra ary fahamasinana; fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy hahita ny Tompo ». Hebreo 12 :14 Masina Andriamanitra Masina Andriamanitra ka tsy tokony hasiana ady varotra ny fepetra rehetra apetrany amin’ny fanajana ny fanompoana Azy. (Eks. 12:15-17) Masina Andriamanitra ka tsy tokony haroharoina …

Mahatoky rehetra

LISITRY IREO MAHATOKY REHETRA Azonao jerena ireo mahatoky izao teny izao rehetra eto anivon’ito pejy ito Mahatoky volana Jolay 2019 : Manatrika ny mino ny Tompo Tsianjery : Matio 18 : 20 : « Fa na aiza na aiza no iangonan’ny roa na telo amin’ny Anarako, dia eo afovoany Aho » Hamaky manontolo Ireo Mahatoky teo …

Mahatoky jolay 2019

Jolay 2019 manatrika ny mino ny Tompo Manatrika ny mino ny Tompo Tsianjery : Matio 18 : 20 : « Fa na aiza na aiza no iangonan’ny roa na telo amin’ny Anarako, dia eo afovoany Aho » Endrey ny hatsaram-pon’Andriamanitra, ry Havana, fa mahatsapa ny fiasan’ny tanany mahery isika tamin’ny namenoiny antsika ny Fanahy Masina. …

Alahady 09 Janoary 2022

ALAHADY 09 JANOARY 2022“MAHARITRA TSY MIOVA NY TOMPO” Alahady natokana ho an’ireo tompon’andraikitra sy mpanao raharaha ny Fiangonana« Fa firenena masina ho an’i Jehovah Andriamanitrao ianao, fa ianao efa nofidin’i Jehovah Andriamanitrao ho firenena rakitra soa ho Azy mihoatra noho ny firenena rehetra ambonin’ny tany » Deotoronomia 7:6 Alahady notarihin’ny Vaomieran’ny Aim-Panahy, alahady natokan’ny fitandremana FJKM Amparibe …

Alahady 19 Desambra 2021

ALAHADY 19 DESAMBRA 2021 « MINOA NY FIFALIANA AO AMIN’NY TOMPO »   Alahady ivom-bokatry ny Fikambanan’ny Mpitoriteny sy ny Katekista ary ny nahavita fiofanana   « Ary izay zavatra efa renao tamiko teo anatrehan’ny vavolombelona maro dia atolory ny olona mahatoky izay hahay mampianatra ny sasany koa » II Timoty 2 :2 Alahady natokana hitondrana amim-bavaka ny Fikambanan’ny Mpitoriteny sy ny …

Home

06 Janoary 2019 21 Aprily 2019 13 Janoary 2019 21 Aprily 2019 13 Janoary 2019 21 Aprily 2019 25 Desambra 2018 21 Aprily 2019 24 Janoary 2016 21 Aprily 2019 06 Janoary 2019 31 Martsa 2019 Précédent Suivant Teny Fanolorana « Aoka isika hifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. » Heb 10 :24« …

Alahady 05 Septambra 2021

ALAHADY 5 SEPTAMBRA 2021  “MIORENA AO AMIN’NY TOMPO AO AMIN’NY BATISA” ALAHADY HITONDRANA AM-BAVAKA NY SAMPANA TANORA KRISTIANA ZOKINY (STK Zo) Alahady faha XIV manaraka ny Trinité ity alahady ity ary alahady voalohany amin’ny volana septambra hibanjinana ny lohahevitra fitaizam-panahy eo amin’ny sahan’ny FJKM, hoe « Miorena ao amin’ny Tompo ao amin’ny Batisa ». Alahady miavaka, …

Alahady 22 Aogositra 2021

Alahady 22 aogositra 2021 Alahady fahefatra, alahady faha XII manaraka ny Trinite « MIORENA AMIN’NY ASA TSARA » « Ny fivavahana marina dia mifamatotra amin’ny fiainana feno fahamasinana » Ny fotoam-bavaka natrehin’ny Fiangonana mivantana tao an-tranon’Andriamanitra tamin’ny 9 ora maraina izao taterina eto izao, izay notarihin’ny diakona ao amin’ny Vaomieran’ny Aim-Panahy, Ramahery Yves. Razanamparany Clément, loholona, no nitondra ny Tenin’Andriamanitra. Ny litorjia endriny …

Alahady 15 Aogositra 2021

Alahady 15 aogositra 2021 Alahady fahatelo, fitondrana am-bavaka ny « aumônerie nationale » « MIORENA AMIN’NY ASA TSARA » « Fa famindrampo sy fahamarinana no ho an’izay manao asa tsara » OHA 14 : 22b RASOLONJANAHARY Fidy ao amin’ny Vaomieran’ny Aim-panahy no nitarika. Ramatoa RAMINO Vololona no nitondra ny Tenin’Andriamanitra tamin’ny Fiangonana. Ny litorjia endriny fahatelo no narahina. Ho fiderana an’Andriamanitra sy fanomezam-boninahitra Azy dia niarahana namaky teo …