Alahady 04 Desambra 2022

ALAHADY 04 DESAMBRA 2022 « AN’NY TOMPO NY FANJAKANA » ALAHADY FAHAROA ADVENTO IANDRASANA NY KRISMASYALAHADY FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO “ Fa an’i Jehovah ny fanjakana; ary manapaka amin’ny firenen-tsamy hafa Izy. ” Salamo 22:28 Alahady voalohany amin’ny volana desambra izay hibanjinana ny lohahevitra vaovao manerana ny sahan’ny FJKM hoe « AN’NY TOMPO NY FANJAKANA », ary koa …

Alahady 27 Novambra 2022

ALAHADY 27 NOVAMBRA 2022 « MIOMANA HANDRAY NY MPAMONJY » ALAHADY VOALOHANY AMIN’NY ADVENTO ALAHADIN’NY ZANAKA AM-PIELEZANA ALAHADIN’NY KPMS (KOMITIM-PIRENENA MIADY amin’ny SIDA) ALAHADY NITOKANANA NY FANAMIAN’NY STKZO “ Ataovy izay efa nianaranareo sy efa noraisinareo ary efa renareo sy efa hitanareo tamiko; ary ho aminareo ny Andriamanitry ny fiadanana” Filipiana 4 : 9 Alahady …

Alahady 20 Novambra 2022

ALAHADY 20 NOVAMBRA 2022 “ MIOMÀNA HANDRAY NY MPAMONJY ” ALAHADY FAHA-XXIII MANARAKA NY TRINITE ALAHADY NASIONALIN’NY SAMPANA MPANAZAVA SY TILY (SAMPATI) IVON’NY HERINANDROM-BOKATRY NY SAMPATI FIVONDRONANA FAHAFOLO A « HERIN’NY FAMONJENA ” “ Hetseho mafy ny herinao ” Nahoma 2 : 2e Ny mpikambana ao amin’ny SAMPATI eto amin’ny fitandreman’ Amparibeno nandray anjara tamin’ny fitarihana, fotoana ho an’ny ankizy sy ny tanora, …

Alahady 13 Novambra 2022

ALAHADY 13 NOVAMBRA 2022 « MIOMANA HANDRAY NY MPAMONJY » ALAHADY FAHA XXII MANARAKA NY TRINITE ALAHADIN’NYFITANTANANA NY FANANANA FJKM – ALAHADY IVOM-BOKATRY NY GAZETIM-PIANGONANA – TARATRY NY FAMONJENA SY NY TRANOKALA- MANKALAZA AN’ANDRIAMANITRA NOHO NY FAHA 45 TAONANY « Koa soraty izay zavatra efa hitanao, na izay zavatra ankehitriny, na izay zavatra mbola ho avy …

Alahady 06 Novambra 2022

ALAHADY 06 NOVAMBRA 2022 “MIOMANA HANDRAY NY MPAMONJY” ALAHADY FAHA XXII MANARAKA NY TRINITE FANDRAISANA IREO KATEKOMENA ANDIANY “MIORINA” « Iza moa no mpanompo mahatoky sy manan-tsaina, izay notendren’ny tompony hifehy ny mpanompony mba hanome azy hanina amin’ny fotoana ? » Matio 24 : 45 Alahady voalohany amin’ny volana novambra, nandraisana ho Mpandray ny Fanasan’ny Tompo ireo …

Alahady 30 Oktobra 2022

ALAHADY 30 OKTOBRA 2022 “HAVAOZY NY FANOMPOAN’NY FIANGONANA” Alahady faha XX manaraka ny Trinite Alahadin’ny Reformasiona Alahady faha dimy “Ary ny mpanjaka nandidy an’i Hilkia mpisoronabe sy ireo mpisorona manarakaraka ary ny mpiandry varavarana hamoaka ny fanaka rehetra izay natao ho an’i Bala sy Astarta ary ho an’izay rehetra eny amin’ny lanitra hiala amin’ny tempolin’i …

Alahady 23 Oktobra 2022

ALAHADY 23 OKTOBRA2022 « HAVAOZY NY FANOMPOANA’NY FIANGONANA » ALAHADY FAHA XIX MANARAKA NY TRINITE ALAHADIN’NY SAMPANA FIFOHAZANA « Nanao fanekena hitady an’i Jehovah Andriamanitry ny razany, tamin’ny fony rehetra sy ny fanahiny rehetra izy» I Petera 4:12 Alahady fanompoam-pivavahana nitondrana amim-bavaka ny Sampana Fifohazana ny andro anio. Alahady fahaefatra amin’ny volana oktobra 2022 ary  fotoana …

Alahady 16 Oktobra 2022

ALAHADY 16 OKTOBRA 2022 “HAVAOZY NY FANOMPOAN’NY FIANGONANA” ALAHADY FAHA  XVIII MANARAKA NY TRINITE –  ALAHADY ITONDRANA AMIM-BAVAKA NY MASERA MAMRE FJKM – ALAHADY IVOM-BOKATRY NY SAMPANA MPIANGALY ZAVA-MANENO (SMZM) “ Aoka izay rehetra manam-pofonaina samy hidera an’i Jehovah. Haleloia. ” Salamo 150 :6 Ny SMZM no nitarika ny fanompoam-pivavahana. Fotoana miavaka nanasan’ny Sampana ireo ankizy beazina ao amin’ny …

Alahady 09 Oktobra 2022

ALAHADY 9 OKTOBRA 2022 “ HAVAOZY NY FANOMPOANA ” ALAHADY FAHA XVII MANARAKA NY TRINITE FIVORIAMBE FAHA 26 SYNODAMPARITANYANTANANARIVO ANDREFANA (SPAA 10)  “ Miorena tsara, aza miova ” I Korintiana 15 : 58 Nikatona ny trano fitandremana rehetra teto anivon’ny Synodamparitany Antananarivo Andrefana (SPAA 10) noho ny Fivoriambe. Ny fotoam-bavaka niombonana dia notanterahina teny amin’ny Kianjan’Alarobia nanomboka tamin’ny 9 ora sy sasany …

Alahady 02 Oktobra 2022

ALAHADY 02 OKTOBRA 2022 « HAVAOZY NY FANOMPOAN’NY FIANGONANA » ALAHADY FAHA XVI MANARAKA NY TRINITEALAHADY FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO ALAHADIN’NY MPITANDRINA SYFANOKAFANA NY JOBILY FISOTROAN-DRONONO “ Hianareo no Voninahitray sy reharehanay ” 1 Tesaloniana 2 : 20 Fotoana  roa sosona ny fotoana androany : Alahadin’ny Mpitandrina sy fanokafana ny Jobily fisotroan-drononon’ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina mivady. …