Alahady 19 Martsa 2023

ALAHADY 19 MARTSA 2023 « MAMERINA HO AMIN’NY FAHAMARINANA NY TOMPO » Alahady fahaefatra amin’ny Karemy – Ivom-bokatry ny Sampana Taniketsa Amparibe Famonjena (STAF) – Alahady nitondrana amim-bavaka ny Sampan’Asa Fampandrosoana (SAF) FJKM « fa raha misaraka amiko kosa ianareo, dia tsy mahay manao na inona na inona. » Jaona 15 : 5e Androany no alahady fahatelo amin’ny …

Alahady 05 Martsa 2023

ALAHADY 05 MARTSA 2023 “MAMERINA HO AMIN’NY FAHAMARINANA NY TOMPO” Alahady II amin’ny Karemy – Alahady Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo “ Dia hampodiko ho toy ny teo aloha ny mpitsaranao, Ary ny mpanolo-tsainao ho toy ny tamin’ny voalohany; Ary rehefa afaka izany, ianao dia hantsoina hoe: Tanànan’ny fahamarinana, Tanàna mahatoky.”  Isaia 1: 26. Isaorantsika Andriamanitra …

Alahady 26 Febroary 2023

ALAHADY 26 FEBORARY 2023 “NY FAHEFAN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA” ALAHADY I AMIN’NY KAREMY Ankatoky ny fandraisana « Anaka, voavela ny helokao » Marka 2 :5 Alahady farany amin’ny volana febroary izay mamarana koa ny fibanjinana ny lohahevitra hoe “NY FAHEFAN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA” ity alahady ity ; ary koa alahady voalohany amin’ny Karemy. Fotoana miavaka ao anatin’ny Jobily fisotroan-drononon’ny Mpitandrina ka natokan’ny Komity …

Alahady 19 Febroary 2023

ALAHADY 19 FEBROARY 2023 NY FAHEFAN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA Alahady ivom-bokatry ny Vondrona Manambatra ny Fanomezam-Pahasoavana (VMFP) – Alahady mamarana ny herinandron’ny fianakaviana eo amin’ny sahan’ny FJKM – Alahadin’ny Foibe Arsiva sy Tranombakoka FJKM “ Aza manana andriamani-kafa, fa izaho ihany. ” Eksodosy 20:3 Alahady ivom-bokatry ny Vondrona Manambatra ny Fanomezam-Pahasoavana (VMFP) eto amin’ny Fitandremana Amparibe Famonjena. Alahadin’ny Arsiva sy …

Alahady 12 Febroary 2023

ALAHADY 12 FEBORARY 2023 “NY FAHEFAN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA” ALAHADY FAHA VI MANARAKA NY EPIFANIAALAHADIN’NY BAIBOLY – BATISA FAOBE  « Fa ianao kosa dia mahareta amin’izay zavatra nianaranao sy nampinoana anao, satria fantatrao izay nampianatra anao izany… Izay soratra rehetra nomen’ny tsindrimandrin’ Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin’ny fahamarinana. » …

Alahady 05 Febroary 2023

ALAHADY 05 FEBROARY 2023 « NY FAHEFAN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA » ALAHADY FAHADIMY MANARAKA NY EPIFANIA ALAHADY FANDRAISANA « Dia talanjona ny olona tamin’ny fampianarany, satria nampianatra azy tahaka izay manana fahefana Izy, fa tsy mba tahaka ny mpanora-dalàna. » Marka 1 : 22 Alahady voalohany amin’ny volana febroary, ibanjinana lohahevitra vaovao, ho fitaizam-panahy eto amin’ny sahan’ny FJKM, manao hoe: …

Alahady 29 Janoary 2023

ALAHADY 29 JANOARY 2023 “MPAHARY IZAO REHETRA IZAO NY TOMPO” FANOMPOAM-PIVAVAHANA FANAMASINANA SY FITSOFAN-DRANO FANAMBADIANA MIARA-MIZOTRA « Aoka hanan-kaja amin’olona rehetra ny fanambadiana, Fa hianareo no voninahitray sy fifalianay » Hebreo 13 : 4 – I Tes 2 :20 Mamarana ny volana janoary nibanjinana ny lohahevitra fitaizam-panahy : « MPAHARY IZAO REHETRA IZAO NY TOMPO » isika eto amin’ny sahan’ny FJKM. Ity no …

Alahady 22 Janoary 2023

ALAHADY 22 JANOARY 2023 “MPAHARY IZAO REHETRA IZAO NY TOMPO” ALAHADIN’NY FIRAISAN’NY SAMPANA « …mba ho iray ihany izy rehetra, tahaka Anao Ray ato amiko, ary Izaho koa ao aminao… »  Jaona 17 :20-26 Mbola mandia ny volana janoary, ibanjinana ny lohahevitra fitaizam-panahy : « MPAHARY IZAO REHETRA IZAO NY TOMPO » isika mpianakavin’ny finoana. Ity no alahady fahatelo manaraka ny Epifania …

Alahady 15 Janoary 2023

ALAHADY 15 JANOARY 2023 « MPAHARY IZAO REHETRA IZAO NY TOMPO » FANOMPOAM-PIVAVAHANA NITONDRANA TAMIM-BAVAKA NY FILOHAN’NY FJKM MIANAKAVY SY NY TAOM-PIASANA 2023 « Miorena tsara, aza miova » 1 Korintiana 15 : 58b Nikatona avokoa ny trano fiangonana teto amin’ny Synodamparitany teto Antananarivo (SP10; SP11; SP12; SP 19), satria notanterahina, teny amin’ny Coliseum Antsonjombe, ny fanompoam-pivavahana natomboka …